Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 30.6.1997 Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1996 i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA, SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 6. svibnja 1997. donosi

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU MIROVINA OD 1. SVIBNJA 1996. I O NAJVIŠOJ STAROSNOJ I INVALIDSKOJ MIROVINI

1. Mirovine korisnika mirovina, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. siječnja 1996, ili poslije toga dana, i koje su povečane od 1. siječnja 1996. za 14,42% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini povečavaju se od 1. svibnja 1996. za 5,2%.

2. Mirovine korisnika mirovina iz točke 1. ove odluke koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. svibnja 1996. ili poslije toga dana i koje nisu povečane za 14,42 povečaju se od dana ostvarivanja prava za 20,37%.

3. Osnovica za povečanje mirovina prema točki 1. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. svibnja 1996., a kao osnovica za povečanje mirovine prema točki 2. ove Odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan ostvarivanja prava.

4. Mirovine korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1995. i koje su povečane od 1. siječnja 1996. za 2,2 prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini povečavaju se od 1. svibnja 1996. za 5,2%.

5. Kao osnovica za povečanje mirovina prema točki 4. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. svibnja 1996.

6. Najviša starosna i invalidska mirovina od 1. svibnja 1996. iznosi 3.546,18 kuna.

7. Usklađivanje mirovina po ovoj odluci obaviti će se po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

8. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodne novine", a primjenjuje se od 1. svibnja 1996.

Klasa: 140-13/97-01/1903

Urbroj: 341-99-01/97-27

Zagreb, 6. svibnja 1997.

Predsjednik

Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja

radnika Hrvatske

dr.sc. Đuro Njavro, v.r.