Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 30.6.1997 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996 i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA, SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima

mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog

osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog

osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 6. svibnja 1997. donosi

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU MIROVINA OD 1. SRPNJA 1996. I O NAJVIŠOJ STAROSNOJ I INVALIDSKOJ MIROVINI

1. Mirovine korisnika mirovina, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. siječnja 1996, ili poslije toga dana, i koje su povečane od 1. siječnja 1996. za

14,42% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini od 1. svibnja 1996. za

5,2% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini, od 1. srpnja 1996. za

0,7% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini povečavaju se od 1. prosinca 1996. za 6,5%.

2. Mirovine korisnika mirovina iz točke 1. ove odluke koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. prosinca 1996. ili poslije toga dana, a najkasnije do 31. prosinca 1996, i koje nisu povečane

za 14,42 i za 5,2% i za 0,7% povečaju se od dana ostvarivanja prava za 29,09%.

3. Osnovica za povečanje mirovina prema točki 1. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. prosinca 1996., a kao

osnovica za povečanje mirovine prema točki 2. ove Odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan ostvarivanja prava.

4. Mirovine korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1995. i koje su povečane od 1. siječnja 1996. za 2,2% prema

Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini, za 5,2% od 1. svibnja 1996. prema odluci o

usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1996., i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini, za 0,7% od 1. srpnja 1996. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1996 i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini povečavaju se od 1. prosinca 1996. za 6,5%.

5. Kao osnovica za povečanje mirovina prema točki 4. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. prosinca 1996.

6. Najviša starosna i invalidska mirovina od 1. prosinca 1996. iznosi 3.803,12 kuna.

7. Usklađivanje mirovina po ovoj odluci obaviti će se po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

8. Ovom odlukom stavljaju se van snage odluke o usklađivanju mirovina od 1. rujna 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj miroivini ("Narodne novine", br. 82/96) i Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", br. 4/97).

9. Točka 8. ne odnosi se na zahtjeve za priznanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja podnesene do 19. veljače 1997. tj. do stupnja na snagu Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97).

10. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1996.

Klasa: 140-13/97-01/1903

Urbroj: 341-99-01/97-39

Zagreb, 6. svibnja 1997.

Predsjednik

Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja

radnika Hrvatske

dr.sc. Đuro Njavro, v.r.