Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 30.06.1997 Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA, SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 6. svibnja 1997. donosi

ODLUKU

O VISINI MINIMALNE MIROVINE
OD 1. PROSINCA 1996.

1. Minimalna mirovina od 1. prosinca 1996. iznosi 1.118,60 kuna.

2. Nova svota minimalne mirovine odredit će se svim korisnicima minimalne mirovine po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

3. Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o visini minimalne mirovine od 1. rujna 1996. ("Narodne novine", broj 82/96) i Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996. ("Narodne novine", broj 4/97).

4. Točka 3. ne odnosi se na zahtjeve za priznanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja podnesene od 19. veljače 1997. tj. do stupanja na snagu Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97).

5. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primijenjuje se od 1. prosinca 1996.

Klasa: 140-13/97-01/1903

Urbroj: 341-99-01/97-40

Zagreb, 6. svibnja 1997.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja
radnika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.