Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 30.6.1997 Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštečenje od 1. veljače 1995
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA, SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima

mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog

osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog

osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 6. svibnja 1997. donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU OSNOVICE ZA UTVRĐIVANJE NOVČANE NAKNADE ZA TJELESNO OŠTEČENJE OD 1. VELJAČE 1995.

1. Osnovica za određivanje novčane naknade za tjelesno oštečenje, od 1. veljače 1995. iznosila je 177,70 kn.

2. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštečenje u smislu točke 1. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

3. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. veljače 1995.

Klasa: 141-13/97-01/1904

Urbroj: 341-99-01/97-5

Zagreb, 6. svibnja 1997.

Predsjednik

Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja

radnika Hrvatske

dr.sc. Đuro Njavro, v.r.