Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 30.6.1997 Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštečenje od 1. prosinca 1996
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA, SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima

mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog

osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog

osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 6. svibnja 1997. donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU OSNOVICE ZA UTVRĐIVANJE NOVČANE NAKNADE ZA TJELESNO OŠTEČENJE OD 1. PROSINCA 1996.

1. Osnovica za određivanje novčane naknade za tjelesno oštečenje, od 1. prosinca 1996. iznosila je 216,41 kn.

2. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštečenje u smislu točke 1. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

3. Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštečenje od 1. rujna 1996. ("Narodne novine", broj 82/96).

4. Točka 3. ne odnosi na zahtjeve za priznanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja podnesene do 19. veljače 1997. tj. do stupnja na snagu Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima miroviskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97).

5. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. prosinca 1996.

Klasa: 141-13/97-01/1904

Urbroj: 341-99-01/97-41

Zagreb, 6. svibnja 1997.

Predsjednik

Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja

radnika Hrvatske

dr.sc. Đuro Njavro, v.r.