Zakoni i propisi - Pravni savjeti - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 29. Zakona o priznavanju novostvorenih i odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja ("Narodne novine", br. 53/91 i 26/93), Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva objavljuje

DOPUNU POPISA

PRIZNATIH NOVOSTVORENIH SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

U Popis priznatih novostvorenih sorti poljoprivrednog bilja u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 12/94, 94/94, 96/95, 82/96), upisuju se sljedeće priznate sorte poljoprivrednog bilja:

LEGENDA NAZIVA I SJEDIŠTA STVARATELJA SORTE ODNOSNO PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Zi  Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Trg Marka Marulića 5, Zagreb

Za  Agronomski fakultet, Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i metodiku istraživanja Svetošimunska 25, Zagreb

Oi  Poljoprivredni institut Osijek, Odijel za industrijsko bilje, Južno predgrađe 17, Osijek

Ož  Poljoprivredni institut Osijek, Odijel za strne žitarice, Južno predgrađe 17, Osijek

Ag  "Agrigenetics" d.o.o., Osijek , Ribarska 1

Klasa: 320-11/97-1/33
Urbroj: 525-01-97-02
Zagreb, 16. lipnja 1997

Ministar
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.