Zakoni i propisi - Pravni savjeti - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na temelju članka 29. Zakona o priznavanju novostvorenih i odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja ("Narodne novine", br. 53/91 i 26/93) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva objavljuje:

DOPUNU POPISA

STRANIH SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA ZA KOJE JE DOPUŠTENO UVOĐENJE U PROIZVODNJU U REPUBLICI HRVATSKOJ

U Popis stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 12/94, 94/94, 96/95, 106/95, 27/96, 82/96 i 49/97) upisuju se slijedeće strane sorte poljoprivrednog bilja kojima je dopušteno uvođenje u proizvodnju:

LEGENDA

NAZIV I SJEDIŠTE STVARATELJA SORTE ODNOSNO PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA DOPUŠTENJE UVOĐENJA STRANE SORTE U PROIZVODNJU

fd SZ  Florimond Desprez, Francuska - Strba d.o.o., Poduzeće za promet, proizvodnju, usluge i zastupanje domaćih i stranih tvrtki, projektiranje i izradu elaborata na području poljoprivrede, Zagreb

ek KT  KWS Kleinwanzlebener Saatzucht A. G., vorm, Rabbethge & Giesecke, Postfach 146, Einbeck D 3325, BRD - PPK Kutjevo, Kralja Tomislava 1, Kutjevo

dk PO  Dekalb Plant Genetics Illinois, USA, Podravka, Koprivnica

Ss ORS  Fr. Strube Saatzucht, Sollingen - IPK Ratarstvo-Stočarstvo, Osijek, Vinkovačka cesta 1a

Ks Ks  KISKUN, Kutato Kozpont Kiskunhalas, Fuzespuszta 42

ss ZA  Semundo Saatzucht Gmbh, Zuchtstation Grund Schwallheim, Echzell - "Agrariacoop" d.d. Zagreb, Frankopanska 16

z.p.c.,  Ko Coop Z.P.C., Nizozemska - Z.P.C. "Korun" d.o.o., Viškovo, Rijeka

He A.D.C.  Hetema, Randveg 25, Emmeloord, Nizozemska - A.D.C. d.o.o. Klanjec, Milčićeva 8

Ag Fe  "Agrico", Emmeloord, Nizozemska - "Fermi" d.o.o., Zagreb, Medarska 65

pf KT  Pflzenzucht GbR, Kiclortalle 9, Hamburg - PPK "Kutjevo", Kutjevo

Kf ZA  Kartoffelzucht Bohm Inh. Gebr. Bohm Kg, Besnhard - Ricmann - "Agrariacoop" Zagreb, Frankopanska 16

Ss Hsc  Serasem, 1012 Rue Roger Lecerf, 59840 Premesques, France, Hrvatsko stočarsko selekcijski centar, Zagreb, Ilica 101

Klasa: 320-11/97-1/32
Urbroj: 525-01-97-02
Zagreb, 16. lipnja 1997.

Ministar
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.