Zakoni i propisi - Pravni savjeti - ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu ustavne tužbe dr. F. K. iz V., na sjednici Suda održanoj dana 28. svibnja 1997. godine, donio je

ODLUKU

1. Usvaja se ustavna tužba, te se ukida rješenje Vrhovnog suda Repubilke Hrvatske broj: Rev-253/91 od 23. prosinca 1992. godine.

2. Predmet se vraća Vrhovnom sudu Republike Hrvatske na ponovno rješavanje.

3. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Dr. F. K. iz V., po punomoćniku B. B., odvjetniku iz V., podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-253/91 od 23. prosinca 1992. godine. Tim rješenjem odbijena je, kao neosnovana, revizija protiv rješenja Okružnog suda u O. broj: Gž-4408/89 od 25. listopada 1990. godine, kojim nije dopušteno ponavljanje postupka završenog pravomoćnom presudom istog suda broj: Gž-1025/88 od 16. lipnja 1988. godine, kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u V. broj: P-1140/80 od 22. prosinca 1987. godine.

Prijedlog za ponavljanje postupka odnosi se isključivo na razloge za ponavljanje nastale u postupku pred Županijskim sudom.

Protiv rješenja Županijskog (Okružnog) suda u O. broj: Gž-4408/89 od 25. listopada 1990. bila je, prema uputi o pravu na žalbu, dopuštena žalba. Žalbu izjavljenu protiv naznačenog rješenja Vrhovni sud Republike Hrvatske rješavao je kao reviziju, te istu, kao neosnovanu, odbio.

Podnositelj ustavne tužbe smatra da mu je navedenim revizijskim rješenjem povrijeđeno ustavno pravo na jednakost pred zakonom iz članka 14. stavak 2. kao i zajamčeno ustavno pravo na žalbu iz članka 18. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske. Prijedlog za ponavljanje postupka naime, odnosio se isključivo na postupak i razloge postupka ostvarene pred Okružnim sudom u O. Stoga je rješidba (odluka) toga suda, o prijedlogu za ponavljanje postupka, odluka koja je donesena u prvostupanjskom postupku protiv koje je dozvoljena žalba, što je i u pouci o pravnom lijeku izričito i navedeno.

Ustavna tužba je osnovana.

Ustav Republike Hrvatske u stavku 1. članka 18. jamči pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom.

Prema stavku 2. članka 18. Ustava pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenim zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita.

U svezi s naznačenim ustavnim odredbama u povodu ove ustavne tužbe o povredi naznačenih ustavnih prava, treba ocijeniti da li je rješenje, kojim nije prihvaćen prijedlog za ponavljanje postupka pred tim sudom, pojedinačni pravni akt Županijskog (Okružnog) suda u O., donesen u prvostupanjskom postupku, protiv kojeg naznačena ustavna odredba jamči pravo na žalbu. Treba, dakle, odgovoriti na pitanje da li se i pred drugostupanjskim sudom može voditi prvostupanjski postupak, i donositi prvostupanjske rješidbe, tj. pravne akte, protiv kojih je ustavom zajamčeno pravo na žalbu.

U ovom predmetu Županijski je sud prvi i jedini puta odlučio da li postoje ili ne postoje razlozi za ponavljanje postupka. Odluka suda o tom pitanju, po svojoj suštini je prvostupanjska odluka, jer je o navedenom pravnom pitanju odlučivano samo u jednom stupnju suđenja. Prema motrištu Vrhovnog suda protiv te odluke nije dopušten niti jedan redovni pravni lijek, nego samo izvanredni (revizija). Međutim, Ustavni sud smatra da žalba u konkretnom slučaju ima poseban značaj, jer se razlozi za ponavljanje postupka zasnivaju, između ostalog, na novim činjenicama i novim dokazima. S obzirom da se ti razlozi ne mogu iznositi u reviziji, slijedi da unatoč tome što je Županijski sud prvi i jedini puta odlučivao o novotama, stranka u reviziji ne može - a to znači uopće ne može - osporavati utvrđenja Županijskog suda.

Nema dakle dvojbe da je pravni akt - rješenje Županijskog suda O. donesen u prvostupanjskom postupku, pa se protiv toga pravnog akta mora omogućiti pravo na žalbu, kako je to zajamčeno odredbom članka 18. Ustava Republike Hrvatske.

Polazeći od odredbe stavka 1. članka 25. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91 - dalje: Ustavni zakon) Vrhovni sud Republike Hrvatske u ponovljenom postupku treba meritorno odlučiti o razlozima iznesenim u žalbi. Naime, iz činjenice što se odredbe članka 25. Ustavnog zakona nalaze u poglavlju III. toga Zakona u kojem je na općenit - apstraktan način reguliran postupak ocjene suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske, ne može se izvesti zaključak da Vrhovni sud Republike Hrvatske nije vezan pravnim stajalištem Ustavnog suda Republike Hrvatske izraženim u odluci donesenoj u povodu rješavanja o ustavnoj tužbi. Odredbe navedenog poglavlja Ustavnog zakona, naime, na shodan se način primjenjuju i na ostala poglavlja toga Ustavnog zakona u kojima je uređeno postupanje Ustavnog suda u ostalim nadležnostima toga Suda.

Tome u prilog govori i odredba članka 26. Ustavnog zakona iz istog poglavlja, koja izričito propisuje kada će se ustavna tužba odbaciti dok su ostala pitanja dozvoljenosti, postupanja po ustavnoj tužbi te posljedice usvajanja ustavne tužbe, uređena u glavi IV. Ustavnog zakona.

Iz navedenih razloga je Ustavni sud utvrdio da je u povodu prijedloga za ponavljanje postupka osporenom revizijskom odlukom, kojom je o žalbi odlučivano kao o reviziji, povrijeđeno zajamčeno pravo na žalbu iz članka 18. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske.

Izreka odluke temelji se na odredbi članka 30. Ustavnog zakona i odredbi članka 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94).

Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-305/1993
Zagreb, 28. svibnja 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>