Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 18.06.1997 Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 40. Zakona o zdravstvenom osiguranju (ŻNarodne novineŽ broj 1/97. - pročišćeni tekst) i članka 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (ŻNarodne novineŽ broj 1/94.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 32. sjednici održanoj 28. svibnja 1997. godine, donijelo je

ODLUKU

O OBUSTAVI INVESTICIJSKIH ULAGANJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 1997. godine obustavljaju se sva investicijska ulaganja u zdravstvenim ustanovama koje su uključene u mrežu zdravstvene djelatnosti na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Sukladno članku 1. ove Odluke privremeno se ne primjenjuju odedbe Odluke o izgradnji i investiranju u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske (ŻNarodne novineŽ br. 33/97).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u ŻNarodnim novinamaŽ, a primjenjuje se od 1. lipnja 1997. godine do 31. prosinca 1997. godine.

Klasa: 025-04/97-01/51

Urbroj: 338-01-04-97-1

Zagreb, 28. svibnja 1997.

Predsjednik Upravnog vijeća

Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje

prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
,