Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 18.06.1997 Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima FONDINVEST d.o.o.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno članku 18. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine", broj 107/95.) i članku 12. stavak 1. toč. 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine", broj 107/95.), Komisija za vrijednosne papire, temeljem zahtjeva FONDINVEST d.o.o., Trg D. Petrovića 3, Zagreb, od 25. travnja 1997. godine za izdavanje odobrenja za poslovanje društva za upravljanje fondovima donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA

Društvu za upravljanje investicijskim fondovima FONDINVEST d.o.o. Zagreb, Trg D. Petrovića 3, registriranom kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod registarskim brojem MBS 080138345 od 17. travnja 1997. odobrava se poslovanje.

Ovo Rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/97-01/63
Urbroj: 567-02/97-2
Zagreb, 11. lipnja 1997.

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Republike Hrvatske
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.