Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 13.06.1997 Odluka o zabrani prijama službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. lipnja 1997. godine, donijela

ODLUKU

O ZABRANI PRIIJAMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELU DRŽAVNE UPRAVE I JAVNE SLUŽBE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Zabranjuje se prijam službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

II.

Prijam službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe na područjima od posebne državne skrbi i u druga tijela državne uprave i javne službe u kojima nije moguće osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom između postojećih službenika i namještenika, Vlada Republike Hrvatske može dozvoliti posebnom odlukom.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani prijama službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.95/94 i 12/95).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 100-01/94-01/07
Urbroj: 5030107-97-12
Zagreb, 12. lipnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r