Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 13.06.1997 Izmjena Naputka za subvencioniranje izletničkih programa HRVATSKA BAŠTINA
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 18. stavak 3. i članka 39. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", 75/93) u provođenju Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske u 1997. ("Narodne novine", 111/96) ministar turizma donio je

IZMJENU NAPUTKA

ZA SUBVENCIONIRANJE IZLETNIČKIH PROGRAMA "HRVATSKA BAŠTINA"

U Naputku za subvencioniranje izletničkih programa "Hrvatska baština" ("Narodne novine" br. 49/97), u točki 1. "JEDNODNEVNI IZLETI I DOGAĐANJA", redni broj 16. mijenja se i glasi:

"16. Tema tours Osijek Đakovo-Našice-Požega Autobus 15-20 145,00 grupa do 30 osoba, 120,00 grupa od 40 osoba, 110,00 grupa od 50 osoba"

Klasa: 421-03/97-01/05
Urbroj: 529-03/97-4
Zagreb, 10. lipnja 1997.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.