Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 13.06.1997 Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu C.B.B. d.o.o. Varaždin
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. toč. 2. i toč. 11., članka 27. stavka 1., članka 28. stavka 1. i članka 38. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine", 107/95., dalje: Zakon), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), temeljem zahtjeva trgovačkog društva C.B.B. d.o.o., Varaždin, Aleja Kralja Zvonimira 1, (dalje: Društvo), podnesenog dana 9. svibnja 1997. godine, kojim se traži izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavka 1. toč. 1. - 8. Zakona, donosi slijedeće

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu C.B.B. d.o.o., Varaždin, Aleja Kralja Zvonimira 1, izdaje se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavka 1. toč. 1.-8. Zakona i to:

1. kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime, a za tuđi račun),

2. trgovina u spekulacijske svrhe - kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun,

3. poslovi posebne burzovne trgovine,

4. upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun klijenta,

5. obavljanje poslova agenta izdanja pri izdavanju novih vrijednosnih papira,

6. pokroviteljstvo izdanja,

7. investicijsko savjetovanje,

8. poslovi transfernog agenta.

2. Dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavka 1. toč. 1.-3., 5., 6. i 8. Zakona, vrijedi od dana izdavanja, a izdaje se na određeno vremensko razdoblje, do datuma upisa djelatnosti i temeljnog kapitala Društva u trgovački registar sukladno odredbama članka 26. i 29. Zakona ili zaključno s 1. siječnja 1999. godine.

3. Dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavka 1. toč. 4. i 7. Zakona, vrijedi od dana izdavanja, a izdaje se na određeno vremensko razdoblje, zaključno s danom kojim Komisija otpočne sa izdavanjem dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika.

4. Ovo rješenje upisuje se u Registar izdanih dozvola društvima za poslovanje s vrijednosnim papirima, za obavljanje poslova iz članka 26. stavka 1. Zakona, kod Komisije pod rednim brojem 3 (tri), s danom upisa 2. lipnja 1997. godine.

5. Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/97-01/09
Urbroj: 567-01/97-5
Zagreb, 2. lipnja 1997.

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Republike Hrvatske
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: