Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 13.06.1997 Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Stjepanu Mihalini iz Varaždina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. toč. 2. i 11. te članka 35. stavka 1. i 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine", br. 107/95, dalje: Zakona), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), temeljem zahtjeva Stjepana Mihaline iz Varaždina, Kukuljevićeva 10, JMBG: 1211956320016, podnesenog dana 9. svibnja 1997. godine, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima, donosi slijedeće

RJEŠENJE

1. Stjepanu Mihalini iz Varaždina, Kukuljevićeva 10, JMBG: 1211956320016, izdaje se dozvola za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima.

2. Dozvola vrijedi od dana izdavanja, a izdaje se na rok od 1 godine, do zaključno 2. lipnja 1998. godine.

3. Ovo rješenje se upisuje u Registar izdanih dozvola za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima koji se vodi kod Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

Rješenje se upisuje pod rednim brojem 5 (pet), s danom upisa 2. lipnja 1997. godine.

4. Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: UP/I 450-08/97-01/10
Urbroj: 567-01/97-2
Zagreb, 2. lipnja 1997.

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Republike Hrvatske
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.