Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 13.06.1997 Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima Fima-Invest d.o.o. Varaždin
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno članku 18. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine", broj 107/95.) i članku 12. stavak 1. toč. 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine", broj 107/95.), Komisija za vrijednosne papire, temeljem zahtjeva "EXPANDIA INVEST" d.o.o., Palmotićeva 30, Zagreb od 24. prosinca 1996. godine za izdavanje odobrenja za poslovanje društva za upravljanje fondovima donijela je

ODLUKU

O ODOBRENJU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA

"Expandia Invest" d.o.o. Zagreb, Palmotićeva 30, registriranom kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod registarskim brojem MBS 080114532 odobrava se poslovanje.

Ovo Rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/97-01/43
Urbroj: 567-97-1
Zagreb, 21. ožujka 1997.

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Republike Hrvatske
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.