Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 13.06.1997 Rješenje o odobrenju produženja roka upisa i uplate dionica druge emisije ŻConvest banciŽ, d.d. Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. toč. 2. i članka 20. stavak 1. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine", broj 107/95, dalje: Zakon), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), temeljem zahtjeva "Convest banke" d.d., Zagreb, Gajeva 33, od 8. svibnja 1997. za odobrenje produženja roka upisa i uplate vrijednosnih papira dionica II. emisije, donosi slijedeće

RJEŠENJE

1. "Convest banci", d.d. Zagreb, Gajeva 33, odobrava se produženje roka upisa i uplate dionica druge emisije (izdane temeljem Odluke Komisije o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira klasa: 450-08/96-01/39, ur. broj: 513-11/96-4 od 24. svibnja 1996. g.)

2. "Convest banci", d.d. Zagreb, Gajeva 33 produžuje se rok upisa II emisije dionica do 30. rujna 1997. g., a rok uplate do 31. prosinca 1997. g.

3. Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/97-01/73
Urbroj: 567-97-6
Zagreb, 14. svibnja 1997.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.