Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 13.06.1997 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-700/1997 od 11. lipnja 1997.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o zahtjevu Hrvatske stranke prava 1861 za provođenje nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora za predsjednika Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 11. lipnja 1997. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. Ne prihvaća se zahtjev Hrvatske stranke prava 1861 za provođenje postupka nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora za predsjednika Republike Hrvatske.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Hrvatska stranka prava 1861 zatražila je od Ustavnog suda Republike Hrvatske da provede nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora predsjednika Republike Hrvatske u odnosu na kandidiranje dr. Franje Tuđmana za predsjednika Republike Hrvatske i zbog onemogućavanja isticanja Dobroslava Parage za kandidata za predsjednika Republike Hrvatske.

Prvi dio zahtjeva obrazlaže se navodom da je dr. Franjo Tuđman bio dva puta predsjednikom Republike Hrvatske te da je njegovo ponovno kandidiranje za predsjednika protivno odredbi članka 95. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske. Drugi dio zahtjeva obrazlaže se navodom da je Hrvatska radiotelevizija 25. svibnja o. g. objavila vijest kako je Hrvatska stranka prava 1861 odlučila na predstojećim izborima poduprijeti kandidata Vladu Gotovca. Demanti ove vijesti, koji je podnositelj zahtjeva zatražio, nije objavljen. Uz to HPT je, navodno, podnositelju zahtjeva isključila telefonske linije i time onemogućila da se aktivisti stranke, koji su prikupljali potpise za podršku kandidature Dobroslava Parage, obavijeste da i dalje skupljaju potpise.

Zahtjev nije osnovan.

Odredbu članka 95. stavka 2. Ustava, po kojoj nitko ne može biti više od dva puta predsjednikom Republike Hrvatske, nije moguće tumačiti ni primijeniti odvojeno od ostalih odredbi Ustava o predsjedniku Republike Hrvatske, posebice od ostalih odredbi članka 95. i od odredbi Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 34/92).

Po odredbi članka 95. stavka 1. Ustava, predsjednik Republike Hrvatske bira se na temelju općeg i jednakog biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od pet godina, a po stavku 3. istog članka bira se većinom svih birača koji su glasovali. Prije nego preuzme dužnost, predsjednik polaže svečanu prisegu kojom se obvezuje na vjernost Ustavu (članak 95. stavak 7.).

Po odredbi članka 95. stavka 2. Ustava, nitko ne može biti predsjednikom više od dva puta, ali ta se odredba, kao i sve druge odredbe tog članka, odnose samo na predsjednika koji je biran na neposrednim izborima i koji je dao prisegu sukladno odredbi članka 95. stavka 7. Ustava.

Činjenica je da je dr. Franjo Tuđman bio predsjednik Predsjedništva bivše Socijalističke Republike Hrvatske, a na tu je dužnost izabran 30. svibnja 1990. na zajedničkoj sjednici Sabora suglasno amandmanu L. na Ustav SRH. Temeljem amandmana LXXIII. na Ustav SRH postao je 25. srpnja 1990. godine predsjednikom Republike Hrvatske, dakle, prije donošenja Ustava Republike Hrvatske, pa se na to vremensko razdoblje taj Ustav nije mogao odnositi. Nakon proglašenja Ustava Republike Hrvatske 22. prosinca 1990., a na temelju članka 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman dobio je sve dužnosti i ovlaštenja predsjednika određene Ustavom i to za prijelazno razdoblje do izbora za predsjednika Republike. I konačno, Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92 i 42/92) stupio je na snagu 25. travnja 1992., a dr. Franjo Tuđman je na prvim neposrednim izborima, u skladu s Ustavom i spomenutim Zakonom, 2. kolovoza 1992. godine izabran za predsjednika Republike Hrvatske prvi puta.

Sve do izbora 2. kolovoza 1992. dr. Franjo Tuđman bio je predsjednik Predsjedništva SRH, izabran na posrednim izborima, odnosno, predsjednik Republike Hrvatske koji je na tu dužnost došao po sili citiranih ustavnih amandmana, odnosno Ustavnog zakona, a ne na temelju neposrednih izbora. Zbog toga se, u smislu izloženog tumačenja odredbe članka 95. stavka 2. Ustava, na ovo razdoblje citirana odredba ne može odnositi. Ovo tim više što se radi o prijelaznom razdoblju za koje je, na temelju posebnih propisa i određenih državnopravnih potreba, trebalo predsjednikom Republike Hrvatske imenovati osobu koja je ranije obnašala dužnost predsjednika Predsjedništva SRH, radi nesmetanog prelaska na novi ustavni i državnopravni sustav.

Zbog toga nema ustavnih i zakonskih zapreka da se dr. Franjo Tuđman kandidira za predsjednika Republike na izborima raspisanim 13. svibnja 1997., koji su u tijeku.

O drugom dijelu zahtjeva, zahtjevu da se provede postupak nad ustavnošću i zakonitošću izbora, u odnosu na onemogućavanje podnositelja zahtjeva da istakne kandidata Dobroslava Paragu za predsjednika Republike Hrvatske, ovaj Sud je već odlučio rješenjem od 4. lipnja 1997. godine, broj: U-VII-684/1997.

Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91).

Broj: U-VII-700/1997
Zagreb, 11. lipnja 1997.
      USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: