Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 09.06.1997 Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, broj: 01-051-97-13-1-6/1 od 27. svibnja 1997.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge za kulturu.

1. Tugomir Alaupović

2. Kosta Angeli Radovani

3. Fernando Arrabal

4. akademski muzičar Goran Bakrač

5. akadem. slikar-grafičar Biserka Baretić

6. Vladimir Bažant

7. inženijer Ivica Bednjanec

8. mr. Sineva Bene-Katunarić

9. profesor Dubravka Beritić

10. akadem. slikar-grafičar Milivoj Bijelić

11. profesor Dinko Bogdanić

12. Peruško Bogdanić

13. profesor Marija Borčić

14. Tomislav Borić

15. Zdravko Bregovac

16. redatelj Vinko Brešan

17. Jurica Buljan

18. akadem. slikar-grafičar Nataša Cetinić

19. Philip J. Cohen

20. Ivan Čurić

21. akadem. sikar-grafičar Ivo Deković

22. mr. Zoraida Demori-Staničić

23. Deša Diana

24. profesor Antun Dolički

25. akadem. slikar-grafičar Vladimir Džanko

26. mr. sc. Vera Erl

27. Augustin Filipović

28. akademik Cvito Fisković, posmrtno

29. dr. Igor Fisković

30. akadem. slikar-grafičar Maja Franković

31. Domagoj Gabrić, posmrtno

32. redatelj Bruno Gamulin

33. profesor Miroslav Gašparović

34. sveučilišni profesor Nikša Gligo

35. profesor Marcel Gorenc

36. mr. Pavica Gvozdić

37. akadem. slikar-grafičar Kažimir Hraste

38. Marinko Iličić

39. profesor Vinko Ivić

40. akadem. slikar-grafičar Petar Jakelić

41. mr. Jakov Jelinčić

42. akadem. muzičar Martin Jordan

43. profesor Janja Juzbašić

44. dr. Petar Kačić

45. akadem. slikar-grafičar Ivo Kalina, posmrtno

46. don Pavao Kero

47. Jurica Kezić

48. mr. Mario Kezić

49. akadem. slikar-grafičar Željko Kipke

50. Šimo Klaić

51. Ivan Joko Knežević, posmrtno

52. akadem. slikar-grafičar Julije Knifer

53. akadem. slikar-grafičar Mario Kotlar

54. Zdenka Kovačiček

55. Mijo Kovačić

56. mr. Vanja Kovačić

57. Antun Krešić

58. glumac Vladimir Krstulović

59. Franjo Kuhar

60. profesor Antonija Kukuljica

61. Milena Kumbatović-Gliha

62. mr. sc. Dubravka Kunštek

63. profesor Milan Lakoš

64. profesor Marko Landeka

65. dr. Ivo Lentić

66. akadem. slikar-grafičar Vasko Lipovac

67. Duško Ljuština

68. profesor Tugomir Lukšić

69. akademik Boris Magaš

70. prof. dr. Jerko Marasović

71. profesor Vladimir Marković

72. akadem. slikar-grafičar Dalibor Martinis

73. dipl. ing. Joško Marušić

74. Dubravko Mataković

75. mr. Julijana Matanović

76. Zofija Mavar

77. profesor Ivan Medved

78. profesor Franjo Mesaroš

79. profesor Katica Miholović

80. Marija Miletić

81. dipl. ekonomist Ante Miljak

82. profesor Dragan Mucić, posmrtno

83. akadem. slikar-grafičar Marijana Muljević

84. akadem. slikar-grafičar Edo Murtić

85. profesor Stijepo Obad

86. Nedjeljko Pajtak

87. akadem. slikar-grafičar Dalibor Parać

88. književnik Vesna Parun

89. Josip Pavičić

90. akademik Matko Peić

91. profesor Mladen Pejaković

92. akadem. slikar-grafičar Goran Petercol

93. akademik Ivo Petricioli

94. Ksenija Petrić

95. Josip Poljan

96. profesor Božidar Potočnik

97. akadem. slikar-grafičar Zlatko Prica

98. dr. sc. Kruno Prijatelj

99. dr. Piero Pruneti

 100. dipl. ing. Ivo Radić

 101. Stjepan Radić

 102. dr. Željko Rapanić

 103. akadem. slikar-grafičar Ante Rašić

 104. profesor Lada Ratković-Bukovčan

 105. profesor Mladen Raukar

 106. profesor Biserka Rauter-Plančić

 107. akadem. slikar-grafičar Nikola Reiser

 108. Vjenceslav Richter

 109. akadem. slikar-grafičar Igor Rončević

 110. dipl. ing. Jerko Rošin

 111. fra Serafin Franjo Sabol

 112. dr. Marijana Schneider

 113. Richard Simonelli

 114. prof. dr. Milivoj Sironić

 115. Kosta Spaić, posmrtno

 116. redatelj Rudolf Sremec

 117. akadem. slikar-grafičar Aleksandar Srnec

 118. redatelj Zlatica Stepan

 119. akademik Mate Suić

 120. Mirko Sviben

 121. dipl. ing. Bruno Šeper

 122. Ljubo Šikić

 123. profesor Josip Škerlj

 124. profesor Mladenka Šolman

 125. redatelj Dejan Šorak

 126. mr. Žarko Španiček

 127. akademik Dragutin Tadijanović

 128. akadem. slikar-grafičar Zdravko Tišljar

 129. Ana Todorić

 130. Nives Tomašević

 131. profesor Wiltrud Topić-Mersmann

 132. profesor Josip Trostmann

 133. Flora Turner

 134. profesor Vladimir Ukrainčik

 135. dramski umjetnik Pavo Urban, posmrtno

 136. Ivan Večenaj

 137. profesor Božidar Vilhar

 138. Tihomir Vinković

 139. Radovan Vlatković

 140. Antun Vrdoljak

 141. akadem. slikar-grafičar Ivan Vrtarić

 142. Miro Vuco

 143. Šime Vulas

 144. Ljubica Wagner

 145. profesor Milivoj Zenić

 146. akadem. slikar-grafičar Zlatko Zlatić

 147. akadem. slikar-grafičar Mirko Zrinščak

 148. profesor Ante Živković

Broj: 01-051-97-13-1-6/1
Zagreb, 27. svibnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.