Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 09.06.1997 Odluku o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 11. i članka 67. stavka 1. točke 7. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 4. lipnja 1997. godine donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OBVEZNOJ REZERVI BANAKA I ŠTEDIONICA

I.

U točki II. stavku 1. pod a) Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica ("Narodne novine" br. 52/97 - pročišćeni tekst) postotak "34,85%" zamjenjuje se postotkom "33,85%".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se počevši s obračunskim razdobljem od 5. svibnja do 1. lipnja 1997. godine.

O. br. 390/97.
Zagreb, 4. lipnja 1997.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.