Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 06.06.1997 Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog zemljišta u k.o. Novi, Zoranu Smolčiću
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 22. Zakona o šumama ("Narodne novine", br. 52/90, 5/91, 9/91 i 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. lipnja 1997. godine, donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U K. O. NOVI, ZORANU SMOLČIĆU

Daje se suglasnost na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k. o. Novi, Zoranu Smolčiću, koju je donio Upravni odbor "Hrvatskih šuma", p. o., Zagreb, na svojoj 10. sjednici održanoj 20. rujna 1996. godine.

Klasa: 940-01/96-01/02
Urbroj: 5030107-97-26
Zagreb, 5. lipnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.