Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 06.06.1997 Priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-680/1997. od 5. lipnja 1997.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović i Ivan Marijan Severinac, u postupku nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora, temeljem članka 125. alineja 7. Ustava Republike Hrvatske, te članka 38. alineja 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) u povodu prijedloga Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP na sjednici održanoj dana 5. lipnja 1997. godine, donio je i daje slijedeće

PRIOPĆENJE

Ustavni sud Republike Hrvatske primio je prijedlog Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) za nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora za predsjednika Republike.

Podnijetim se prijedlogom osporava zakonitost Programskih pravila Hrvatske radiotelevizije za praćenje izbora za predsjednika Republike 1997. godine (nastavno: Programska pravila) uz istodobno ukazivanje na njihovo kršenje već prvog dana izborne promidžbe (28. svibnja 1997. godine).

Prigovori se obrazlažu slijedećim navodima:

Glava IV. Programskih pravila sadrži odredbe o komercijalnoj promidžbi. Budući da korištenje komercijalne promidžbe ovisi o financijskim mogućnostima pojedinih kandidata, podnositelj prijedloga smatra da to dovodi do narušavanja ravnopravnosti kandidata u postupku promidžbe.

Predlaže da bi komercijalnu promidžbu trebalo onemogućiti ili s obzirom da je zakon ne zabranjuje, barem ograničiti na onoliko minuta koliko kandidati dobivaju na pojedinim redovnim informativnim emisijama.

Podnositelj prijedloga također smatra da u emisijama pod pokroviteljstvom ta oznaka mora biti jasno označena i to stalno, smatrajući da ta riječ (stalno) treba biti izričito unijeta i u odredbe Programskih pravila.

Nastavno, predlagatelj smatra nedopustivim emitiranje spota kojim se reklamira video kaseta pod naslovom "Tuđman", ocijenivši da HRT takvim postupanjem narušava jednakost svih kandidata jer se promiče jedan predsjednički kandidat.

Zaključno predlagatelj upućuje na narušavanje jednakosti kandidata u izbornoj promidžbi kroz ostala sredstva javnog priopćavanja, smatrajući da je objavljivanje izbora tekstova jednog predsjedničkog kandidata, konkretno Dr. Franje Tuđmana, u podlistku "Vjesnika" i "Slobodne Dalmacije" suprotno članku 14. stavak 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/1992 i 42/1992, nastavno: Zakona o izboru).

Ustavni sud Republike Hrvatske postupajući po pravu nadzora ocijenjujući razloge prijedloga te pogledavši osporeni spot utvrdio je slijedeće:

Programska pravila nisu sadržajem svojih odredaba protivna Zakonu o izboru.

Ovo stoga što je HRT propisujući Programska pravila, poglavito pravila Glave IV. o komercijalnoj promidžbi, poštivala načelno određenje iz članka 14. stavak 1. Zakona o izboru prema kojem je taj medij dužan omogućiti svakom predsjedničkom kandidatu izlaganje svog izbornog programa u jednakom vremenu.

Glede osporavanja odredbi Programskih pravila o komercijalnoj promidžbi stajalište je Suda da je takva promidžba dopuštena, te da odredbe Glave IV. Programskih pravila o komercijalnoj promidžbi nisu u suprotnosti sa Zakonom o izboru, te nema osnove za njihovo onemogućavanje ili ograničavanje.

Odredbe Programskih pravila koje se odnose na komercijalnu promidžbu valja tumačiti u smislu članka 14. stavak 2. Zakona o izboru. To znači da je HRT dužna osigurati korištenje komercijalne promidžbe, u granicama određenih termina za komercijalnu promidžbu, svim kandidatima pod jednakim uvjetima.

U svezi s daljnjim osporavanjem koje se odnosi na spot kojim se reklamira naprijed naznačena video kaseta ocjena je Suda, a nakon što je osporeni spot pogledan, da takvim emitiranjem nije povrijeđeno ni ograničeno jednako pravo svih na korištenje komercijalne promidžbe.

Naime, radi se o komercijalnoj poruci kakve su uobičajene u komercijalnom programu HRT-a, u kojem se emitira čitav niz takvih komercijalnih poruka u marketingu proizvoda namijenjenom tržištu.

U svezi s prijedlogom da se izrijekom unese riječ stalno u dio Programskih pravila kojim se propisuju pravila o emitiranju emisija pod pokroviteljstvom, ocjena je Suda da takva dopuna nije nužna.

Programska pravila sadrže u Glavi IV. odredbe prema kojima emisije pod pokroviteljstvom moraju imati jasnu oznaku da su pod pokroviteljstvom. U primjeni te odredbe upućuje se HRT da oznake da se radi o emisijama pod pokroviteljstvom moraju biti takve da na primjeren način osiguraju stalno obavještavanje gledatelja takve emisije da se radi upravo o emisiji pod pokroviteljstvom.

Konačno, u svezi s navodima prijedloga o narušavanju jednakosti kandidata u izbornoj promidžbi putem ostalih sredstava javnog priopćavanja, konkretno "Vjesnik" i "Slobodna Dalmacija", a kroz primjenu odredbi članka 14. stavak 2. Zakona o izboru, Sud ocijenjuje te navode neosnovanima.

Naime, polazeći od odredbi Zakona o izboru, objavljivanje tekstova neke osobe, kao što je konkretno objavljivanje tekstova Dr. Franje Tuđmana u "Vjesniku" i "Slobodnoj Dalmaciji", nema značenje izborne promidžbe i ne utječe na osiguravanje jednakih uvjeta svim kandidatima u izbornoj promidžbi. Radi se o pitanju uređivačke politike svake tiskovine te odnosu autora i uredništva tiskovine.

Ovo priopćenje dostavlja se, osim podnositelju prijedloga, i Hrvatskoj informativnoj agenciji (HINA) radi objavljivanja kako bi iznijeta motrišta bila dostupna svima na koje se odnose.

Ovo priopćenje objavit će se i u "Narodnim novinama".

Broj: U-VII-680/1997
Zagreb, 5. lipnja 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>