Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 23.05.1997 Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. svibnja 1997. godine, donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE

I.

Kandidat za predsjednika Republike Hrvatske, koji na izborima dobije najmanje 10% glasova, ima pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 350.000,00 kn.

II.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe, kandidati ostvaruju nakon objave rezultata od strane Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-01/97-01/06
Urbroj: 5030107-97-2
Zagreb, 22. svibnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.