Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 16.05.1997 Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarnice Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RAZVITKA
I OBNOVE

Na temelju članka 16. Uredbe o mjerilima za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja ("Narodne novine", broj 36/97), ministar razvitka i obnove donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE KREDITA ZA
STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA OBITELJI POGINULOGA, UMRLOGA, ZATOČENOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se karakteristike i vrijednost etalonskog stana, te način određivanja izračunske cijene po m2 etalonskog stana za svaku županiju, za potrebe utvrđivanja visine kredita za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja.

Članak 2.

Etalonskim stanom, u smislu ovoga Pravilnika, razumijeva se stan u etalonskoj stambenoj građevini izgrađenoj prema važećim tehničkim propisima i normativima čije su osnovne karakteristike:

 1. Konstrukcija objekta s pokrovom:

konstrukcija objekta oslonjena na trakaste temelje ili temelje samce izvedene od betona ili armiranog betona. Zidovi izvedeni od blok-opeke obetonskim serklažima ili od armiranog betona. Stropovi izvedeni kao puna ploča ili polumontažna stropna konstrukcija. Stubište izvedeno od armiranog betona. Krovište je od drvenih grednika. Krov pokriven crijepom.

 2. Pregrade:

pregradni zidovi izvedeni od pune iil šuplje opeke u debljini od 7-12 cm.

 3. Fasada:

fasada izvedena od toplinske izolacije (okipor 5 cm i kamena vuna 5 cm ili toplinska žbuka 6 cm) i završni sloj plastične žbuke.

 4. Vrata:

vrata izrađena od drvenog sendviča obložen hrastovim furnirom. Dovratnik izrađen od smrekova drveta I. klase. Krilo oličeno lakom, a dovratnici lazurnom bojom ili lakom.

 5. Prozori:

prozori izrađeni od smrekovog drveta I klase, ostakljeni izo-staklom (5/12/5), te zaštićeni lazurnom bojom ili oličeni lakom za drvo. Na prozorima izvedena sunčana zaštita od "eslinger" PVC roleta.

 6. Limarija:

limarija izrađena od pocinčana lima, sastoji se od žljebova, rubnih lajsni, opšava dimnjaka, odvodnih cijevi i prozorskih klupčica.

 7. Podovi:

podovi izvedeni od lamel parketa na estrih podlozi na 85% površine stana, na 15% površine stana podovi izvedeni od keramičkih pločica.

 8. Zidna obloga:

zidna obloga izvodi se od produžene žbuke i keramičkih pločica u kupaonici, WC-u i kuhinji.

 9. Vodovod:

vodovod izveden od pocinčanih zaštićenih (filc trakom) cijevi priključenih na vodovodnu mrežu, na sve ispuste (umivaonik, sudoper, kada i sl.) montirana kromirana dvoručna armatura. Sanitarija izvedena od bijele keramike, osim kade koja je limena. U WC montiran plastični niskomontažni kotlić, a u kupaoni odvodna armatura holonder slavina za priključak stroja za pranje rublja.

10. Kanalizacija:

temeljni razvod kanalizacije izveden od lijevanoželjeznih cijevi, a ostali razvodi od PVC cijevi.

11. Električna instalacija:

a) instalacija jake struje:

- napajanje električnom energijom iz niskonaponske

 kabelske mreže

- izveden glavni priključni ormarić i glavna razvodna  ploča

- razvod instalacije P-vodičima u plastičnim cijevima

- broj priključnica i razvodnih mjesta po DUSI-normi

b) instalacija slabe struje;

- izvedene TV i UKV instalacija, električno zvono,

 portafon, telefonska instalacija

c) gromobranska instalacija:

- izvedena po sistemu Faradejevog kaveza

- spojena sa zaštitnim uzemljenjem

- međusobno povezane sve metalne mase

d) zaštitno uzemljenje:

- zaštita od visokog napona izvedena sistemom nulovanja

- u sanitarnom čvoru izvedena instalacija izjednačenja

 potencijala

- instalacija centralnog grijanja spojena na instalaciju  izjednačenja potencijala

12. Instalacija grijanja:

instalacija centralnog grijanja izvedena od crnih cijevi. Grijaće tijelo je aluminijski radijator. Pogonska jedinica je kotao na kruto gorivo, lož ulje ili plin. Ugrađen mjerač utroška topline (u svakom stanu). Za centralno pripremanje tople vode i vode za zagrijavanje izvodi se kotlovnica sa skladištem za gorivo.

Članak 3.

(1) Izračunska cijena m˛ etalonskog stana sastoji se od zbroja cijene građenja (pripremni radovi, građevinski radovi, ugradnja i montaža opreme i gotovih građevinskih elemenata) konstruktivnih elemenata etalonskog stana.

(2) Izračunska cijena m˛ etalonskog stana za županiju u kojoj se stan kupuje ili gradi utvrđuje se kao umnožak vrijednosti etalonskog stana iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika i korekcijskog faktora za odnosnu županiju.

(3) Korekcijski faktor za pojedinu županiju određen je na temelju cijene resursa u odnosnoj županiji, te se utvrđuje za:

1. Županije: Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Međimursku, Grad Zagreb 1,00

2. Županiju dubrovačko-neretvansku 1,12

3. Županije: Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku 0,97

4. Županije: Zadarsku, Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku, Primorsko-goransku, Istarsku 1,05

Članak 4.

(1) Vrijednost etalonskog stana utvrđuje ministar razvitka i obnove početkom svake godine po metodologiji koja je u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio (Prilog 2). Ako je koeficijent promjene (Kp) manji od 1,05, vrijednost etalonskog stana se ne mijenja. Podatak o promjeni vrijednosti etalonskog stana objavljuje se u "Narodnim novinama".

(2) Vrijednost etalonskog stana u 1977. godini utvrđuje se u iznosu 4.050,00 kuna, po m˛ netto korisne površine stana.

Članak 5.

(1) Visina kredita (K) za kupnju stana ili obiteljske kuće i za izgradnju obiteljske kuće određuje se kao umnožak vrijednosti etalonskog stana (E) i korekcijskog faktora za odnosnu županiju (kf) te odgovarajuće površine stana (P) iz članka 11. Uredbe o mjerilima za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja ("Narodne novine", broj 36/97, u daljnjem tekstu: uredba), po izračunu:

K = (4050,00*kf)*P.

(2) Konačni iznos visine kredita iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u skladu s odredbom članka 15. Uredbe.

Članak 6.

(1) Stambeni kredit za nadogradnju odnosno nastavak izgradnje obiteljske kuće odobrava se za odgovarajuću površinu stana iz članka 11. Uredbe, prema zapisniku komisije iz članka 17. Uredbe, a shodno kategoriji potrebnih radova, za:

a) finalnu etapu izvedbe objekta (nabava i montaža sanitarija, armature, rasvjetnih tijela i sl. radovi), po m˛ stambene površine, u iznosu 600,00 kn

ili

b) djelomičnu etapu unutarnjeg uređenja (radovi iz kategorije a, obrada površina zidova i stropova, montaža unutarnje stolarije i djelomični razvod instalacija), po m˛ stambene površine, u iznosu 1.000,00 kn

ili

c) etapu unutarnjeg uređenja (radovi iz kategorije b, te izvedbe kompletnog razvoda svih instalacija i pregradnih zidova) po m˛ stambene površine, u iznosu 1.500,00 kn.

2. Kada je za nadogradnju odnosno nastavak izgradnje obiteljske kuće potrebno izvesti više radova od radova iz stavka 1. ovog članka, visina kredita ne može se odobriti u iznosu višem od iznosa određenog za etapu unutarnjeg uređenja (kategorija c).

(3) Obrazac zapisnika iz stavka 1. ovog članka, u prilogu je ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1).

Članak 7.

(1) Stambeni kredit za poboljšanje stambenih uvjeta, odobrava se za odgovarajuću površinu stana, iz čl. 11. Uredbe, prema zapisniku stručne komisije, shodno kategoriji potrebnih radova, za:

A) obnovu radova u završnoj etapi, izvedbe objekta (radovi ličenja stolarije i zidova, promjena dijela keramičkih pločica, brušenje i lakiranje parketa, izmjena dijela armature i izmjena dijela rasvjetnih tijela) po m˛ stambene površine, u iznosu 360,00 kn

B) obnovu dijela radova etape unutarnjeg uređenja (radovi kategorije A, te radovi zamjene dijela vanjske stolarije, zamjene dijela limarije, zamjene dijela podova i sl. radove) po m˛ stambene površine, u iznosu 700,00 kn

C) obnovu radova etape unutarnjeg uređenja (radovi kategorije B, te obnovu dijela obloga zidova, zamjenu dijela unutarnje stolarije, zamjenu kompletne limarije, popravak dijela fasade i sl. radove) po m˛ stambene površine, u iznosu 1.000 kn

(2) Kada je za poboljšanje stambenih uvjeta potrebno izvesti više radova od radova iz stavka 1. ovog članka, visina kredita ne može se odobriti u iznosu višem od iznosa određenog za obnovu radova etape unutarnjeg uređenja (kategorija C).

Članak 8.

Visina stambenog kredita iz članka 18. i 19. Uredbe, za razliku u površini stana, utvrđuje se kao umnožak razlike netto korisne stambene površine i vrijednosti etalonskog stana iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika i odgovarajućeg korekcijskog faktora (kf) iz članka 3. stavka 4. ovog Pravilnika.

Članak 9.

(1) Vrijednost m˛ netto korisne stambene površine kuće ili stana obnovljenog prema odredbama Zakona o obnovi, utvrđuje se sukladno čl. 21. st. 4. Uredbe, i to u iznosu od:

A) za unutarnje uređenje (IV etapa obnove) 800,00 kn

B) za izgradnju nove kuće iz temelja (konstrukcija, krovište, vanjski otvori i unutarnje uređenje - I, II, III i IV etapa obnove) 3000,00 kn

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 370-01/97-01/111
Urbroj: 516-06-97-1
Zagreb, 21. travnja 1997.

Ministar razvitka i obnove
prof. dr. Jure Radić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.