Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 15.05.1997 Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 1998. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o boravišnoj pristojbi (pročišćeni tekst, "Narodne novine", br. 35/95 i 52/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 1998. GODINU

I.

Boravišna pristojba za 1998. godinu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

       Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju

Razred Za razdoblje
turističkog
mjesta     I. glavna sezona  II. predsezona III. vansezona
 i posezona

A 7,60 5,70 4,50

B 6,00 4,90 3,80

C 4,90 3,80 2,60

D

i ostala
nerazvrstana 3,80 2,60 1,90
mjesta

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 412-04/97-01/01
Urbroj: 5030115-97-1
Zagreb, 12. svibnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.