Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 15.05.1997 Obvezatne upute I o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 7. svibnja 1997. godine, donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOG OPTJECAJNOG KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA "HRVATSKO PODUNAVLJE"

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna "HRVATSKO PODUNAVLJE" izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske ("Narodne novine br. 37/94.) s osnovnim obilježjima utvrđenim u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "HRVATSKO PODUNAVLJE" ("Narodne novine" br. 49/97.), pušta se u optjecaj 28. svibnja 1997. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 388/97.
Zagreb, 7. svibnja 1997.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.