Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 22. stavka 1. točka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 42/92) Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE I

O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

KANDIDIRANJE

1. Pripreme i provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske obavljat će se isključivo po obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznake OP.

3. Ako za pojedine radnje nije ovim Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, tijela za provođenje izbora odredit će sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske kad je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, o čemu će se prije donošenja akta izvijestiti Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.

4. Obrasci za provođenje izbora u postupku kandidiranja su:

OP-1 Prijedlog kandidata za predsjednika Republike Hrvatske;

OP-2 Obrazac potpisanih birača koji podržavaju kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske;

OP-3 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za predsjednika Republike Hrvatske;

OP-4 Očitovanje političke stranke da je kandidat za predsjednika Republike Hrvatske predložen na način predviđen njenim Statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju Statuta.

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-01/97-01/04
Urbroj: 599-97-6
Zagreb, 14. svibnja 1997.

Predsjednik
Ivan Mrkonjić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

(Članci 7, 8. i 9. Zakona o izboru

predsjednika Republike Hrvatske)

Na temelju članka 9. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92, ispr. 42/92), Izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske u Zagrebu, Opatička br. 8, dostavlja se

LINKOVI:

Poslovne informacije, korisni linkovi, mali oglasi, marketing, agencije, prodaja, web novine, forum, izrada web stranica, poslovne vijesti