Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PROPISI

Na osnovi članka 22. stavka 1. točka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 42/92) Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE II

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

1. Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske objavljena je dana 13. svibnja 1997. ("Narodne novine" broj 49 od 13. svibnja 1997.)

2. Rokovi teku od dana

14. svibnja 1997. u 00:00 sati.

(članak 3.)

3. Prijedlozi kandidata za predsjednika Republike Hrvatske moraju prispjeti Izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske najkasnije u roku od 12 dana, dakle do

25. svibnja 1997. u 24:00 sata.

(članak 10. stavak 1.)

4. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske mora objaviti listu kandidata u roku od

48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa, dakle do

27. svibnja 1997. u 24:00 sata.

(članak 11.)

5. Listu kandidata Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske objavljuje u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji, te je u istom roku dostavlja diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima radi njezine javne objave.

(članak 11.)

6. Izborna promidžba traje od dana objave lista kandidata za predsjednika Republike Hrvatske do 24 sata prije izbora, dakle

od 28. svibnja 1997. u 00:00 sati

do 13. lipnja 1997. u 24:00 sata

(članak 13.)

7. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata i procjena rezultata izbora traje

od 14. lipnja 1997. u 00:00 sati

do 15. lipnja 1997. u 24:00 sata

(članak 15.)

8. Gradsko odnosno općinsko izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana izbora, dakle do

9. lipnja 1997. u 24:00 sata

(članak 24. stavak 3.)

9. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za biračka mjesta u inozemstvu, a gradska, odnosno općinska izborna povjerenstva za područje Republike Hrvatske moraju obaviti biračka mjesta, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu najkasnije pet dana prije dana izbora, dakle do

9. lipnja 1997. u 24:00

(članak 25. stavak 3.)

10. Ministar uprave na prijedlog ministra obrane odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, ministar pomorstva, prometa i veza odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači, koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske, a ministar pravosuđa odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači lišeni slobode

najkasnije do 9. lipnja 1997. u 24:00 sata.

(članak 34. u svezi članka 25. stavka 3.)

11. Glasovanje traje neprekidno

15. lipnja 1997. od 7:00 do 19:00 sati.

Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se da glasuju i nakon 19 sati.

U diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima vrijeme se računa po lokalnom vremenu.

(članak 31.)

12. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom gradskom odnosno općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do

16. lipnja 1997. 7:00 sati.

13. Birački odbor u hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu i inozemnom uredu dostavlja izborne materijale neposredno Izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do

16. lipnja 1997. 7:00 sati po lokalnom vremenu

(članak 37. stavak 2.)

14. Gradska odnosno općinska izborna povjerenstva zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta, dakle do

16. lipnja 1997. 19:00 sati

(članak 38. stavak 1.)

15. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odredit će način i rok u kojem gradska odnosno općinska izborna povjerenstva moraju dostaviti izborne rezultate na svom području zajedno sa zapisnikom o svom radu.

(članak 38. stavak 2.)

16. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske utvrđuje rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.

Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske kad utvrdi rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske objavit će odmah:

1. - broj birača upisanih u popise birača;

- broj birača koji su glasovali,

- koliko je glasova dobio pojedini kandidat;

- koliko je bilo nevažećih listića;

2. ime i prezime kandidata koji je izabran.

(članak 41. stavak 1.)

17. Ako niti jedan od kandidata za predsjednika Republike Hrvatske nije dobio većinu koja se traži za izbor, Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske objavit će ime i prezime dva kandidata koji su dobili najviše glasova i koji imaju pravo sudjelovanja u ponovljenom izboru, u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji. U tom slučaju izbor se ponavlja nakon

14 dana od dana utvrđivanja rezultata glasovanja.

(članak 17. stavak 1. i članak 41. stavak 2.)

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

18. Ustavnost i zakonitost izbora za predsjednika Republike Hrvatske nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske te rješava izborne sporove.

(članak 43.)

19. Zbog nepravilnosti u postupku kandididranja i postupku izbora prigovor može podnijeti samo ona politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, odnosno birači koji su predložili kandidata za predsjednika Republike Hrvatske, kao i kandidati o kojima se glasovalo.

(članak 44. stavak 1. i 2.)

20. Zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za predsjednika Republike Hrvatske prigovor se podnosi Izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske u roku od

48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od

00:00 sati slijedećeg dana.

(članak 45. stavak 1.)

21. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od

48 sati od isteka dana kada je dostavljen prigovor, odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od

00:00 sati slijedećeg dana.

(članak 45. stavak 2.)

22. Protiv rješenja Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske podnositelj prigovora kao i kandidat za predsjednika Republike imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Žalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

(članak 47. stavak 1. i 3.)

23. Žalba se podnosi u roku od

48 sati računajući od isteka dana kad je primljeno pobijano rješenje, dakle od

00:00 sati slijedećeg dana.

(članak 47. stavak 2.)

24. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku u roku od

48 sati od isteka dana kada je primio žalbu, dakle od

00:00 sati slijedećeg dana.

(članak 47. stavak 5.)

25. Podneseni prigovor, odnosno žalba ne odgađaju obavljanje izbornih radnji, pa niti objavljivanje rezultata izbora.

(članak 48.)

Klasa: 013-01/97-01/04
Urbroj: 599-97-7
Zagreb, 14. svibnja 1992.

Predsjednik
Ivan Mrkonjić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
LINKOVI:

Poslovne informacije, korisni linkovi, mali oglasi, marketing, agencije, prodaja, novine, forum, izrada web stranica, poslovne vijesti