Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 09.05.1997 Odluka o osnivanju Državnog povjerenstva za uspostavu ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske na područjima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije koja su sada pod upravom UNTAES-a
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 94. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA USPOSTAVU USTAVNOPRAVNOG PORETKA REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJIMA OSJEČKO-BARANJSKE I VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE KOJA SU SADA POD UPRAVOM UNTAES-a

1. Osniva se Državno povjerenstvo za uspostavu ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske na područjima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, koja su sada pod upravom UNTAES-a sa zadaćom da surađujući s privremenim upraviteljem UNTAES-a usmjerava, usklađuje i nadzire rad tijela hrvatske državne vlasti i tijela lokalne - županijske, gradske i općinske - uprave na uspostavi hrvatskog ustavnopravnog i sveukupnog društvenog i gospodarskog poretka na tim područjima, a osobito obnove i povratka prognanika.

2. Za predsjednika Državnog povjerenstva imenuje se dr. JURE RADIĆ, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar razvitka i obnove Republike Hrvatske.

Za zamjenike predsjednika Državnog povjerenstva imenuju se:

- IVAN KRSTANOVIĆ, pomoćnik ministra razvitka i obnove Republike Hrvatske

- VLADIMIR DRAKULIĆ, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Za članove Državnog povjerenstva imenuju se:

- IVICA VRKIĆ, predstojnik Ureda privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema,

- VESNA ŠKARE OŽBOLT, zamjenica predstojnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske,

- JOŠKO MORIĆ, pomoćnik ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske,

- dr. MARIO NOBILO, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik - šef Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Beču,

- general bojnik SLAVKO BARIĆ, predsjednik Povjerenstva za pitanja razminiranja,

- LOVRE PEJKOVIĆ, predstojnik Ureda za prognanike i izbjeglice.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-97-713/1
Zagreb, 30. travnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.