Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 09.05.1997 Naredba o prestanku važenja Naredbe o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih brodica namijenjenih razonodi ili športu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O ODREĐIVANJU VISINE CIJENE OBRASCA ODOBRENJA ZA PLOVIDBU STRANIH JAHTI I STRANIH BRODICA NAMIJENJENIH RAZONODI ILI SPORTU U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU, RIJEKAMA I JEZERIMA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Danom stupanja na snagu ove naredbe, prestaje važiti Naredba o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske.

II.

Ova naredba stupa na snagu 7. svibnja 1997. godine.

Klasa: 011-01/97-02/38
Urbroj: 530-01-97-3 NP
Zagreb, 5. svibnja 1997.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.