Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 09.05.1997 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-483/1997 od 6. svibnja 1997.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, Ante Jelavić Mitrović, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o žalbi Hrvatske socijalno liberalne stranke, na sjednici održanoj dana 6. svibnja 1997. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1. Odbija se žalba Hrvatske socijalno liberalne stranke podnesena protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Sisačko-Moslavačke županije, broj: klasa: 013-01/97-01/01, urbroj: 2176-97-422 od 25. travnja 1997. godine.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Rješenjem navedenim u izreci odbijen je kao neosnovan prigovor Socijalno liberalne stranke podnesen na rezultate izbora za članove Gradskog vijeća Grada Siska, jer nije postignuta zastupljenost srpske etničke manjine (obzirom na zastupljenost u biračkom tijelu oko 17%), pa je trebalo povećati broj članova Gradskog vijeća do broja 35 kako bi ta potrebna zastupljenost bila ostvarena.

Županijsko izborno povjerenstvo je pobijanim rješenjem zauzelo stav da se odredba članka 10. stavak 1. i 28. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine", broj 90/92, 69/95, 59/96, 63/96 - dalje: Zakon o izboru) ne primjenjuje iz razloga što sadržajem proturiječi odredbama Ustavnog zakona o privremenom neprimjenjivanju pojedinih odredbi Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i pravima etničkih i nacionalnih zajednica i manjina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 68/95 - dalje: Zakon o privremenom neprimjenjivanju), kojim je odgođena primjena odredaba Zakona o ljudskim pravima i slobodama, o pravima etničkih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 34/92 - dalje: Ustavni Zakon o ljudskim pravima), a koji se odnosi na posebna prava i zaštitu tih zajednica i manjina koje su po popisu stanovništva iz 1991. godine sudjelovale s više od 8% u pučanstvu Republike Hrvatske, do objave rezultata popisa pučanstva Republike Hrvatske, budući da taj Ustavni zakon ima veću pravnu snagu od odredbi Zakona o izboru.

Također je u pobijanom rješenju navedeno da se ne može primijeniti odredbe Zakona o izboru (članak 10. i 28.), jer Statut Grada Siska ne propisuje način utvrđivanja zastupljenosti pripadnika etničkih i nacionalnih manjina koje čine manje od 8% biračkog tijela na državnoj razini u predstavničkom tijelu ili u Gradskom vijeću Grada Siska.

Žaliteljica u žalbi podnesenoj Ustavnom sudu navodi da je Županijsko izborno povjerenstvo pogrešno primijenilo materijalno pravo, jer nije primijenilo članke 10. i 28. Zakona o izboru. U žalbi se ponavljaju svi navodi iz prigovora.

Žalba nije osnovana.

Prvostupanjsko Županijsko izborno povjerenstvo pogrešno se poziva u pobijanom rješenju na Ustavni zakon o privremenom neprimjenjivanju pojedinih odredbi Ustavnog zakona o ljudskim pravima, pa je i pogrešno zaključilo da se ne mogu primjenjivati ni odredbe Zakona o izboru, koji se odnose na zastupljenost etničkih i nacionalnih manjina.

Člankom 18. stavak 1. i 5. Ustavnog zakona o ljudskim pravima bila je ustanovljena zastupljenost nacionalnih manjina s više od 8% u ukupnom pučanstvu, samo i isključivo u odnosu na određena najviša tijela vlasti u Republici Hrvatskoj.

Člankom 19. istog Ustavnog zakona ustanovljeno je pravo etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na zastupljenost u tijelima lokalne samouprave razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu određene jedinice lokalne samouprave, što se osigurava zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava i statutom jedinica lokalne samouprave.

Ustavnim zakonom o privremenom neprimjenjivanju pojedinih odredbi Zakona o ljudskim pravima, posebno su navedene odredbe Zakona o ljudskim pravima koje se neće primjenjivati, do objave rezultata prvog popisa pučanstva Republike Hrvatske, a između ostalih navedene su i odredbe članka 18. stavak 1. i 5.

Člankom 4. Ustavnog zakona o neprimjenjivanju određuje se odgoda primjene posebnih zakona, koji su utemeljeni na odredbama Ustavnog zakona o ljudskim pravima, razumljivo samo onih, kojih je primjena odgođena.

Odredbe članka 19. nisu obuhvaćene privremenom odgodom primjene, pa su stoga na snazi i treba ih primjenjivati.

Iz tog proizlazi da pravo etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na zastupljenost u lokalnim tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave nije upitno.

Provedba tog prava osigurava se polazeći od odredbe stavka 2. članka 19. Ustavnog zakona o ljudskim pravima, Zakonom o izboru (članak 10. i 28.), te statutima jedinica lokalne uprave i samouprave.

Međutim, za primjenu navedene odredbe, zbog opće poznatih promjena u sastavu stanovništva izazvanih agresijom na Republiku Hrvatsku, zatim zbog promjena teritorijalnog ustroja, te načina izbora u Hrvatskom Podunavlju (mogućnost da se glasuje za predstavnička tijela izvan toga područja), potrebno je da mjerodavna tijela utvrde broj i nacionalni sastav biračkog tijela određene jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave, a zatim i nacionalni sastav predstavničkog tijela.

Člankom 34. stavak 2. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Županije Sisačko-Moslavačke", broj 5/94 i 15/94), pravo na zastupljenost etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina samo se općenito propisuje, a ne način utvrđivanja o kojim etničkim zajednicama ili manjinama se radi, niti koliko predstavnika tih zajednica treba biti izabrano. Zbog toga se ova odredba Statuta ne može primijeniti kako se to u prigovoru traži.

Iz tih razloga Ustavni sud Republike Hrvatske je s odredbom članka 125. alineja 7. Ustava Republike Hrvatske, članka 38. alineja 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), te članka 60. stavak 4. Zakona o izboru, riješio kao u izreci ovog rješenja.

Odluka o objavi rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu ("Narodne novine", broj 13/91)

Broj: U-VII-483/1997
Zagreb, 6. svibnja 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>