Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 09.05.1997 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-394/93, U-II-426/93, U-II-459/93, U-II-025/94, U-II-384/96, U-II-704/96, U-II-783/96 od 29. travnja 1997. i Izdvojeno mišljenje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jadranko Crnić predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u postupku ocjene ustavnosti uredbi Vlade Republike Hrvatske, te ocjene ustavnosti i zakonitosti odluka Republičkih fondova mirovinskog i invalidskog osiguranja, na sjednici održanoj dana 29. travnja 1997. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Obustavlja se postupak za ocjenu ustavnosti uredbi Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina ("Narodne novine", broj 93/93, 114/93, 6/94, 13/94, 26/94, 42/94, 48/94, 73/94 i 91/94).

2. Obustavlja se postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka Republičkih fondova mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika, samostalnih privrednika i individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 96/94 i 82/96).

3. Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

1. Ustavni sud Republike Hrvatske je rješenjem broj U-II-394/93, U-II-426/93, U-II-459/93, U-II-25/94 i U-II-384/96 od 10. srpnja 1996. godine ("Narodne novine", broj 61/96), pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti uredbi Vlade Republike Hrvatske te postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka Republičkih fondova mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika i samostalnih privrednika Hrvatske.

Prijedloge za ocjenu ustavnosti uredbi Vlade Republike Hrvatske kojima je uređivan način utvrđivanja najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina za razdoblje od studenog 1993. do siječnja 1994. podnijeli su Džemaludin Kalajdžisalihović iz Zagreba, Stranka socijalista Hrvatske, Zagreb, Sindikat umirovljenika Hrvatske, Zagreb i Matica hrvatskih umirovljenika Brodsko-posavske županije, Nova Gradiška.

Ustavni sud Republike Hrvatske je prihvatio prijedloge predlagatelja, ali je ocijenio da postupak ispitivanja ustavnosti valja pokrenuti ne samo za osporene uredbe, već za sve uredbe kojima je Vlada Republike Hrvatske utvrđivala masu sredstava za isplatu mirovina, a to znači i za uredbe od veljače 1994. do siječnja 1995. godine.

2. Temeljem odredbe članka 15. stavak 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), Ustavni sud je istim rješenjem sam pokrenuo postupak za ispitivanje ustavnosti i zakonitosti odluka Republičkih fondova mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika i samostalnih privrednika Hrvatske od 19. prosinca 1994. ("Narodne novine", broj 96/94).

Tim odlukama je od 1. prosinca 1994. izvršeno usklađivanje mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja u skladu s uredbom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 91/94), kojom je uređen način utvrđivanja najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina u siječnju 1995. godine.

Pobliži razlozi za sumnju u ustavnost i zakonitost tih akata navedeni su u rješenju o pokretanju postupka.

3. Tijekom postupka, Republički fondovi mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika, samostalnih privrednika i individualnih poljoprivrednika Hrvatske (dalje: Fondovi), su na temelju članka 30. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 53/91), odnosno odgovarajućih odredbi Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94), te Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", broj 26/83, 49/83, 57/83, 47/86, 40/90, 26/93 i 96/93), donijeli nove odluke o usklađivanju mirovina i drugih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Riječ je o odlukama od 17. rujna 1996. ("Narodne novine", broj 82/96), kojima je od 1. rujna 1996. određeno usklađivanje mirovina i drugih novčanih primanja za 5,6%, odnosno odlukama od 23. prosinca 1996. ("Narodne novine", broj 4/97), kojima je od 1. prosinca 1996. određeno usklađivanje mirovina i drugih novčanih primanja za 10%.

Pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti odluka Fondova od 17. rujna 1996. predložili su Sindikat umirovljenika Hrvatske, Zagreb, te Županijsko povjereništvo tog sindikata iz Dubrovnika, jer u bitnom smatraju da učinjeno usklađivanje (povećanje) nije u skladu sa zakonom. Za odluke od 23. prosinca 1996. nije bilo konkretnih prijedloga.

Iz istih razloga iz kojih je Ustavni sud uvodno citiranim rješenjem od 10. srpnja 1996. na vlastiti poticaj pokrenuo postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti odluka Fondova o usklađivanju mirovinskih i invalidskih primanja od 1. prosinca 1994., tijekom ustavnosudskog postupka se izražavala sumnja u ustavnost i zakonitost i odluka Fondova o usklađivanju od 1. rujna 1996., odnosno od 1. prosinca 1996.

Sumnja u ustavnost i zakonitost tih odluka zasnivala se na već istaknutoj činjenici da Vlada Republike Hrvatske nakon uredbe iz siječnja 1995., uredbama više nije ograničavala masu sredstava za isplatu mirovina, pa je bilo upitno jesu li Fondovi trebali od 1. veljače 1995. na usklađivanje i isplatu mirovina i drugih novčanih primanja primijeniti postojeći zakonski režim tj. mirovine usklađivati s kretanjem plaća svih zaposlenih.

4. Ustavni sud Republike Hrvatske je postupak obustavio iz slijedećih razloga:

a) Osporenim uredbama Vlade Republike Hrvatske, masa sredstava za isplatu mirovina bila je ograničavana samo za određeno razdoblje tj. od studenog 1993. do siječnja 1995. godine. Stoga su ove uredbe prestale važiti istijekom vremena za koje su bile donijete.

b) Sabor Republike Hrvatske je 7. veljače 1997. godine donio Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja (dalje: Zakon o usklađivanju mirovina), koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 20 od 19. veljače 1997. godine.

Prema odredbama tog Zakona, mirovine ostvarene do 31. prosinca 1996. uskladit će se za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. prema odredbama Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (članak 1.).

Usklađivanje mirovina i drugih novčanih primanja od 1. siječnja 1997. obavljat će se na osnovi statističkih podataka s kretanjem prosječnih troškova života (članak 3. stavak 1. Zakona).

Prema članku 6. Zakona o usklađivanju mirovina, od 1. siječnja 1997. na postupak usklađivanja se prestaju primjenjivati odredbe članka 30. te drugih članaka Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, dok danom njegovog stupanja na snagu prestaju važiti odredbe odgovarajućih članaka o usklađivanju iz Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju te Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika.

Zakon o usklađivanju mirovina stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" tj. 19. veljače 1997., dok će se od 1. siječnja 1997. primjenjivati odredbe Zakona kojima je utvrđeno usklađivanje od 1. siječnja 1997., odnosno kojima je utvrđen prestanak važenja s 31. prosincem 1996. odredbi o usklađivanju iz Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (članak 7.).

Dakle, stupanjem na snagu Zakona o usklađivanju mirovina, više nije moguće ocjenjivati ustavnost i zakonitost osporenih odluka Fondova, koje su donijete temeljem sada ukinutih odredbi članka 30. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

5. Na temelju navedenog Ustavni sud Republike Hrvatske je zaključio da su nastupile ustavnopravne pretpostavke, utvrđene u članku 27. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, prema kojem se postupak obustavlja ako tijekom postupka osporeni akti prestanu važiti ili budu usklađeni s Ustavom i zakonom.

Stoga je temeljem navedene odredbe riješeno kao u točki 1. i 2. izreke.

Objava ovog rješenja (točka 3. izreke) zasniva se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-II-394/93

U-II-426/93

U-II-459/93

U-II-025/94

U-II-384/96

U-II-704/96

U-II-783/96

Zagreb, 29. travnja 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

IZDVOJENO MIŠLJENJE SUCA MLADENA ŽUVELE U PREDMETU BROJ: U-II-394/1993 i dr.

Imajući u vidu tijek, utvrđenja i način okončanja ovog ustavnosudskog postupka u obrazloženje rješenja Ustavnog suda treba unijeti i slijedeće:

Republika je Hrvatska časom osamostaljenja (8. listopada 1991.) u svoj pravni sustav preuzela i Zakon o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja. Prema tom Zakonu, kao i Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju mirovine i druga novčana primanja redovito se usklađuju s kretanjem plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Ovi propisi bili su na snazi sve do 31. prosinca 1996. godine, tj. do stupanja na snagu Zakona o usklađivanju mirovina.

Uredbe Vlade Republike Hrvatske o usklađivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina ("Narodne novine", broj 93/93 do 91/94) nisu niti izričito, a niti prešutno stavile izvan snage spomenute propise o usklađivanju mirovina.

Republički fondovi mirovinskog i invalidskog osiguranja nisu međutim redovito usklađivali mirovine, pravdajući se ograničenjima iz navedenih Uredbi odnosno nedostatkom sredstava. Tako su postupali prije, za vrijeme važenja, a i nakon prestanka važenja Uredbi.

Okolnost da je Vlada Republike Hrvatske za izvjesno vrijeme ograničila masu sredstava za isplatu mirovina (ne ulazeći u pitanje ustavnosti ovlaštenja Vlade da o tome odlučuje), ne dirajući pri tome propise o redovitom usklađivanju mirovina, ne znači da umirovljenici nemaju pravo, odnosno da su izgubili pravo na usklađivanje mirovina i za to razdoblje.

Uvažavajući u potpunosti objektivnu situaciju (uočljiva je bila i u tijeku ovog postupka) u kojoj se je nalazila i još se uvijek nalazi Republika Hrvatska, ostaje ipak obveza nadležnih tijela da provedu usklađivanje (a zatim i iznađu način obeštećenja umirovljenika) za svo vrijeme dok su bili na snazi propisi o usklađivanju mirovina s kretanjima plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj. U protivnom, umirovljenici ulaze u novi sustav usklađivanja mirovina (s porastom troškova života), bitno zakinuti.

Zagreb, 5. svibnja 1997.

Sudac
Mladen Žuvela, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.