Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 09.05.1997 Ispravak Naredbe o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, umjeravanja etalona, ispitivanja uzoraka referencijskih materijala, ovjeravanja mjerila, provjere pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Naredbi o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, umjeravanja etalona, ispitivanja uzoraka referencijskih materijala, ovjeravanja mjerila, provjere pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 43 od 23. travnja 1997. te se daje

I S P R A V A K

NAREDBE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA TIPNOG ISPITIVANJA MJERILA, UMJERAVANJA ETALONA, ISPITIVANJA UZORAKA REFERENCIJSKIH MATERIJALA, OVJERAVANJA MJERILA, PROVJERE PAKOVINA I ISPITIVANJA OSPOSOBLJENOSTI LABORATORIJA

Ispred tar. br. 72 treba stajati naslov "17. Mjerila zvučne razine", a ispred tar. br. 74 treba stajati naslov "18. Mjerila zračenja".

Klasa: 011-02/97-04/5
Urbroj: 558-03/1-97-2
Zagreb, 2. svibnja 1997.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.