Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 29.04.1997 Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje"
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 5. Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje" ("Narodne novine", broj 36/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. travnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE LONJSKO POLJE"

Daje se suglasnost na Statut Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje", koji je Upravno vijeće Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje" donijelo na sjednici održanoj 10. travnja 1997. godine.

Klasa: 351-01/97-01/01
Urbroj: 5030104-97-3
Zagreb, 24. travnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.