Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 29.04.1997 Naredba o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O ODREĐIVANJU VISINE CIJENE OBRASCA ODOBRENJA ZA PLOVIDBU STRANIH JAHTI I STRANIH BRODICA NAMIJENJENIH RAZONODI ILI SPORTU U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU, RIJEKAMA I JEZERIMA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Cijena obrasca odobrenja (dozvole) za plovidbu stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske, za razdoblje do 7 dana iznosi:

kuna

1. Za brodice

- do 4 metra dužine  35

- od 4 do 5 metara dužine  55

- od 5 do 6 metara dužine  70

- preko 6 metara dužine  90

2. Za jahte

- do 7 metara dužine 110

- od 7 do 8 metara dužine 145

- od 8 do 9 metara dužine 160

- od 9 do 10 metara dužine 180

- od 10 do 11 metara dužine 215

- od 11 do 12 metara dužine 250

- od 12 do 15 metara dužine 290

- od 15 do 20 metara dužine 360

- od 20 do 30 metara dužine 540

- preko 30 metara dužine 720

II.

Cijena obrasca odobrenja (dozvole) za plovidbu stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske, za razdoblje do 14 dana iznosi:

kuna

1. Za brodice

- do 4 metra dužine 25

- od 4 do 5 metara dužine 100

- od 5 do 6 metara dužine 130

- preko 6 metara dužine 160

2. Za jahte

- do 7 metara dužine 195

- od 7 do 8 metara dužine 260

- od 8 do 9 metara dužine 290

- od 9 do 10 metara dužine 325

- od 10 do 11 metara dužine 370

- od 11 do 12 metara dužine 450

- od 12 do 15 metara dužine 520

- od 15 do 20 metara dužine 650

- od 20 do 30 metara dužine 970

- preko 30 metara dužine 1.300

III.

Cijena obrasca odobrenja (dozvole) za plovidbu stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske, za razdoblje preko 14 dana iznosi:

kuna

1. Za brodice

- do 4 metra dužine 215

- od 4 do 5 metara dužine 325

- od 5 do 6 metara dužine 430

- preko 6 metara dužine 540

2. Za jahte

- do 7 metara dužine 650

- od 7 do 8 metara dužine 760

- od 8 do 9 metara dužine 970

- od 9 do 10 metara dužine 1.080

- od 10 do 11 metara dužine 1.300

- od 11 do 12 metara dužine 1.510

- od 12 do 15 metara dužine 1.730

- od 15 do 20 metara dužine 2.170

- od 20 do 30 metara dužine 3.250

- preko 30 metara dužine 4.340

IV.

Obrasci odobrenja (dozvole) za plovidbu iz točaka I., II. i III. ove naredbe, važe pod uvjetom da strane jahte, odnosno brodice u razdoblju na koje im je izdano odobrenje (dozvola) za plovidbu, ne napuštaju teritorij, odnosno unutrašnje morske vode, teritorijalno more, rijeke i jezera Republike Hrvatske.

V.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točaka I., II. i III. ove naredbe, prihodi su državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun 30102-630-16.

VI.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o određivanju cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Repubilke Hrvatske ("Narodne novine", br. 40/93).

VII.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/38
Urbroj: 530-01-97-1 NP
Zagreb, 18. travnja 1997.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.