Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 29.04.1997 Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. stavka 1. točke c) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI ZA PLOVIDBU STRANIH JAHTI, SPORTSKIH JEDRILICA I SPORTSKIH BRODICA

I.

Za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu onih stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica koji nemaju odgovarajuće brodske isprave po propisima svoje zemlje radi izdavanja odobrenja za plovidbu hrvatskim unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, te unutrašnjim plovnim putovima gdje se obavlja međunarodna plovidba, lučka kapetanija, odnosno kapetanija pristaništa obavlja preglede za koje se plaća naknada koja iznosi:

kuna

1. Brodice

a) na vesla ili jedra bez vlastitog porivnog uređaja

- do 4 metra dužine 55

- od 4 do 5 metara dužine 70

- više od 5 metara dužine 90

b) sa vlastitim porivnim uređajem

- do 3 metara dužine 55

- od 3 do 4 metra dužine 70

- od 4 do 5 metara dužine 90

- od 5 do 7 metara dužine 110

- od 7 do 9 metara dužine 125

- više od 9 metara dužine 145

2. Jahte

- do 7 metara dužine 125

- od 7 do 9 metara dužine 145

- od 9 do 11 metara dužine 160

- od 11 do 15 metara dužine 180

- više od 15 metara dužine 250

II.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke I. ove naredbe, prihodi su državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun 30102-630-16.

III.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica ("Narodne novine", br. 40/93).

IV.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/35
Urbroj: 530-01-97-1 NP
Zagreb, 18. rujna 1997.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.