Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 29.04.1997 Naredba o visini naknade za baždarenje brodica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. stavka 1. točke b) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA BAŽDARENJE BRODICA

I.

Za baždarenje brodica radi utvrđivanja njihove zapremnine, plaća se naknada koja iznosi:

kuna

1. brodica bez palube

- do 5 metara dužine 45

- od 5 do 7 metara dužine 70

- preko 7 metara dužine 145

2. brodica s kabinom i dijelom palube s kabinom i cijelom
palubom ili s cijelom palubom bez kabine

- do 5 metara dužine 55

- od 5 do 7 metara dužine 95

- od 7 do 9 metara dužine 120

- od 9 do 12 metara dužine 145

- preko 12 metara dužine 195

II.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke I. ove naredbe, prihodi su državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuje se na račun 30102-630-16.

III.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za baždarenje čamaca ("Narodne novine", br. 40/93).

IV.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/34
Urbroj: 530-01-97-1 NP
Zagreb, 18. travnja 1997.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.