Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 29.04.1997 Naputak o načinu provedbe postupka kategorizacije pojedinih ugostiteljskih objekata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju odredbe članka 18. stavka 3. i članka 39. stavka 1. točke 1. i 3. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93) u provođenju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 48/95 i 20/97), ministar turizma donosi

NAPUTAK

O NAČINU PROVEDBE POSTUPKA KATEGORIZACIJE POJEDINIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

I.

U cilju pravodobnog i kvalitetnog provođenja postupka utvrđivanja minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju, te upis u upisnik ugostiteljskih objekata u skladu s odredbama članka 60. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, ugostitelji koji posluju ugostiteljskim objektima vrste: hotel, motel, pansion, hotelsko naselje, apartmansko naselje, aparthotel, apartmani i kamp (ne odnosi se na objekte u domaćinstvu građana!) trebaju Ministarstvu turizma odnosno nadležnom županijskom uredu (dalje u tekstu: nadležno tijelo državne uprave) dostaviti tzv. "PRED-Zahtjev" za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju, te upis u upisnik ugostiteljskih objekata.

II.

"PRED-Zahtjev" iz točke I. ovog Naputka ugostitelji trebaju dostaviti nadležnom tijelu državne uprave do 30. lipnja 1997. godine.

III.

"PRED-Zahtjev" iz točke I. ovog Naputka podnosi se na odgovarajućem propisanom obrascu zahtjeva ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta, na način, da se u naslovnom dijelu ispred riječi "zahtjev" dopiše riječ "PRED".

"PRED-Zahtjev" ne podliježe plaćanju upravnih pristojbi.

Temeljem "PRED-Zahtjeva" neće se voditi upravni postupak odnosno neće se utvrđivati minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju, te upis u upisnik ugostiteljskih objekata.

IV.

U provedbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti glede postupka kategorizacije ugostiteljskih objekata "PRED-Zahtjevom" će se postići slijedeći kvalitativni učinci:

- pravodobno upoznavanje ugostitelja sa sadržajem Zahtjeva i traženim podacima o ugostiteljskom objektu kako bi se umanjio rizik pogrešaka i necjelovitosti podataka kod podnošenja Zahtjeva po kojem će se upravo rješavati,

- poticaj ugostiteljima da se na vrijeme i kvalitetno upoznaju s propisanim uvjetima i utvrđenim standardima koje ugostiteljski objekt mora ispunjavati za određenu kategoriju, što je osobito bitno kod kapitalnih ulaganja i investiranja u rekonstrukciju i obnovu ugostiteljskih objekata,

- nadležna tijela državne uprave će kvalitetno i pravodobno obaviti pripremni postupak za kategorizaciju većeg broja ugostiteljskih objekata u razmjerno kratkom razdoblju tj. do isteka Zakonom propisanog roka 16. kolovoza 1998. godine,

- Ministarstvo turizma dobit će cjelovit uvid u stanje ugostiteljskih objekata i mogućnost komparativnog pristupa kategorizaciji, što je bitan preduvjet kvalitetne provedbe Zakona.

V.

Ovaj Naputak primjenjuje se danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 335-05/97-01/11
Urbroj: 529-03-97-01
Zagreb, 8. travnja 1997.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.