Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 07.03.1997 Odluka o prihvaćanju povećanja kapitala Europske banke za obnovu i razvoj i dodijeljenom broju dionica Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju zaključkaka Vlade Republike Hrvatske, klasa: 450-02/97-01/04, urbroj: 5030114-97-1, od 27. veljače 1997. godine, te u sklopu ovlaštenja iz odredbe čl. 5. Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj ("Narodne novine", br. 25 od 31. ožujka 1993. godine), Ministarstvo financija Republike Hrvatske donijelo je u ime Vlade Republike Hrvatske, u vezi s odredbom čl. 4. st. 3. i čl. 5. st. 3. Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj ("Narodne novine - međunarodni ugovori", br. 4. od 19. travnja 1993. godine) dana 28. veljače 1997. slijedeću

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU POVEĆANJA KAPITALA EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ I DODIJELJENOM BROJU DIONICA REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Prihvaća se povećanje kapitala Europske banke za obnovu i razvoj iz Londona.

II.

Povećanjem kapitala Republici Hrvatskoj dodijeljeno je dodatnih 3646 dionica koje će upisati sukladno "Rezoluciji o povećanju kapitala Europske banke za obnovu i razvoj" (Rezolucija br. 59). Od ukupnog broja dionica temeljem povećanja kapitala 820 dionica predstavlja uplative dionice, dok je 2.826 "na poziv".

III.

Plaćanje dodatnog broja dionica izvršiti će se u osam jednakih godišnjih obroka, te dijelom u mjenicama (odnos gotovine prema mjenicama 40:60). Financijske obveze temeljem povećanja kapitala dospijevaju 15. travnja od 1998. do 2009. godine.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo financija za provedbu i ispunjenje preuzetih financijskih obveza Republike Hrvatske u svezi povećanja kapitala Europske banke za obnovu i razvoj.

V.

Ovlašćuje se ministar financija Republike Hrvatske da Europskoj banci za obnovu i razvoj dostavi, u odgovarajućoj formi, sve potrebne dokumente potrebne za upis navedenog povećanja kapitala.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/97-01/04
Urbroj: 513-14/97-2
Zagreb, 28. veljače 1997.

Ministar financija
Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.