Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 03.03.1997 Uredba o plaćanju naknada za korištenje radnih dozvola iz kontingenata dozvola za SR Njemačku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. veljače 1997. godine donijela

UREDBU

O PLAĆANJU NAKNADA ZA KORIŠTENJE RADNIH DOZVOLA IZ KONTINGENATA RADNIH DOZVOLA ZA SR NJEMAČKU

Članak 1.

Pravne osobe (tvrtke) koje temeljem Odluke o kriterijima i načinu raspodjele kontingenata radnih dozvola za SR Njemačku ("Narodne novine", broj 96/94) ostvare pravo na radne dozvole dužne su po svakoj dodijeljenoj im radnoj dozvoli uplatiti naknadu u iznosu od 7.000 kuna u Državni proračun Republike Hrvatske za 1997. godinu.

Članak 2.

Pravna osoba (tvrtka) dužna je, nakon što je obaviještena o ostvarenju prava na radnu dozvolu, iznos iz članka 1. ove Uredbe uplatiti u šest jednakih mjesečnih obroka.

Članak 3.

Sredstva iz članka 1. ove Uredbe koristit će se za izgradnju stanova za osobe iz članka 23. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 108/96).

Članak 4.

Pravne osobe (tvrtke) koje ne uplate naknadu iz članka 1. ove  Uredbe  ne  mogu  prava  na  radne  dozvole ostvarivati u sljedeće tri godine.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o plaćanju naknada za korištenje radnih dozvola iz kontingenata radnih dozvola za SR Njemačku ("Narodne novine", broj 24/96).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 101-03/97-01/01

Urbroj: 5030116-97-1

Zagreb, 27. veljače 1997.

Predsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.