Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 03.03.1997 Dopuna Obvezatnih uputa OLS-III o obrascima za provođenje izbora za članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 29. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine", br. 90/92, 69/95, 59/96 i ispr. 63/96) Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

DOPUNU OBVEZATNIH UPUTA OLS-III

O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ODNOSNO JEDINICA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE

Dopunjuju se Obvezatne upute OLS-III o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave u obrascu OLS-6 (glasački listić za izbor člana predstavničkog tijela) na način da ispod naziva predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave za izbor čijeg člana se glasuje treba navesti:

IZBORNA JEDINICA -------

U ostalom dijelu obrazac ostaje nepromijenjen.

Klasa: 013-01/97-01/02
Urbroj: 599-97-119
Zagreb, 27. veljače 1997.

Predsjednik
Ivan Mrkonjić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.