Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 28.02.1997 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-602/1996 od 5. veljče 1997
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu za ocjenu ustavnosti, na sjednici održanoj dana 5. veljače 1997. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Ne prihvaća se prijedlog Hrvatske udruge sindikata Granski sindikat djelatnika hrvatskih luka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članka 8. stavka 3. Pravilnika o pomorskom peljarenju ("Narodne novine", broj 17/95).

2. Rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Predlagatelj Hrvatska udruga sindikata Granski sindikat djelatnika hrvatskih luka iz Rijeke predložio je temeljem članka 15. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članka 8. stavak 3. Pravilnika o pomorskom peljarenju ("Narodne novine", broj 17/95 - u daljnjem tekstu Pravilnika).

Tom je odredbom propisano da na istom lučkom području peljarenje može obavljati samo jedno peljarsko trgovačko društvo.

Predlagatelj navodi da su zaposleni u peljarskoj djelatnosti dovedeni u nepovoljniji položaj od zaposlenika, koji obavljaju lučke djelatnosti i koji imaju prvenstveno pravo na dobivanje koncesije od 12 godina, dok to nemaju i sadašnji zaposlenici koji obavljaju peljarenje, jer bez ovlaštenja Ministarstva pomorstva, prometa i veza tu djelatnost ne mogu obavljati.

Iako predlagatelj osporava odredbu Pravilnika po kojoj peljarenje može obavljati samo jedno trgovačko društvo, on zapravo smatra da bi prvenstveno pravo na obavljanje peljarenja trebali imati sadašnji zaposlenici u toj djelatnosti.

Predlagatelj smatra da su tom osporenom odredbom povrijeđene odredbe iz članka 49. Ustava Republike Hrvatske (poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike) Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu (zabranjeni su monopoli), jer se sputava poduzetnička i tržišna sloboda, a Ustavom je zabranjen monopol.

Prijedlog nije osnovan.

Pomorskim zakonikom ("Narodne novine", broj 17/94, 74/94 i 43/96 - dalje Zakonik) u četvrtom dijelu SIGURNOST PLOVIDBE u članku 102. je propisano da je peljarenje vođenje plovnog objekta od stručnih osoba (peljara) i davanje stručnih savjeta zapovjedniku plovnog objekta radi sigurne plovidbe u lukama, tjesnacima i drugim područjima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Na temelju odredbe članka 1043. stavak 1. točka 14., 16., 17., 18. i 19. Pomorskog zakonika, ministar pomorstva, prometa i veza donio je i Pravilnik.

Tim Pravilnikom je propisano obavezno peljarenje na određenim područjima unutrašnjih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, kao i sve uvjete koje mora ispunjavati trgovačko društvo, koje obavlja poslove peljarenja.

Peljarenje je propisano radi sigurnosti plovidbe i ne obavlja se samo u lukama već i u tjesnacima i u obalnim dijelovima teritorijalnog mora, pa stoga peljarenje i nije definirano kao lučka djelatnost. I ranijim Zakonom o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima ("Narodne novine", broj 19/74, 35/75, 17/77 i 18/81) peljarenje nije bilo definirano kao lučka djelatnost već kao dio sigurnosti plovidbe.

Zakon o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95), je izvršio pretvorbu i razgraničio ulogu države i poslove koje ona obavlja od uloge privatnopravnih osoba i poslova gospodarskog korištenja.

Dakle sadržaj lučkih djelatnosti (ukrcaj robe, putnika, opskrba putnika, brodova...) je potpuno drugačiji od peljarenja, koje je vođenje plovnih objekata kao jednog segmenta sigurnosti plovidbe.

Republika Hrvatska je potpisnik međunarodnih konvencija i dužna je osigurati sve pretpostavke za sigurnu plovidbu u njezinim unutrašnjim vodama i teritorijalnom moru.

To je i učinjeno donesenim Pravilnikom, kojim je ispunjena jedna od obveza donošenja propisa o sigurnosti plovidbe propisane Pomorskim zakonikom.

Isključivo je pravo zakonodavca na koji način će osigurati sigurnost plovidbe. Tu sigurnost zakonodavac može provesti na način kako je tim Pravilnikom propisano. Takvim određivanjem, zakonodavac nije povrijedio ustavno pravo iz članka 49. Ustava Republike Hrvatske, jer svako trgovačko društvo ima pravo da zatraži od nadležnog ministarstva ovlaštenje za peljarenje, ako ispunjava propisane uvjete.

Kako bi se osigurala što veća sigurnost plovidbe, a što je u interesu svih sudionika u plovidbi, a obveza države, zakonodavac je odredio da ovlaštenja za peljarenja daje nadležno ministarstvo samo jednom peljarskom trgovačkom društvu.

Na temelju izloženoga Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da nisu ostvarene pretpostavke za pokretanje postupka ocjene ustavnosti, te je temeljem članka 19. stavak 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91 - dalje Ustavni zakon), riješio kao u izreci.

Odluka o objavljivanju temelji se na članku 20. Ustavnog zakona.

Broj: U-II-602/1996
Zagreb, 5. veljače 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>