Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 25.02.1997 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), članka 35. stavka 2. i članka 36. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. veljače 1997. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA LUČKE UPRAVE ZADAR

1. Imenuje se kap. TIHOMIR IVANOV predsjednikom Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar.

2. Za članove Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar, imenuju se:

- BOŽO JUSUP

- kap. MILIVOJ MARIČIĆ

- MAJA MARKOVČIĆ KOSTELAC

- BOŽO ČOLAK.

Klasa: 080-02/97-01/28
Urbroj: 50304/2-97-01
Zagreb, 20. veljače 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.