Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 25.02.1997 Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnotehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 21. stavka 5. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O MINIMALNO-
-TEHNIČKIM UVJETIMA I NAČINU PRUŽANJA USLUGA PUTNIČKIH AGENCIJA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija ("Narodne novine", broj 62/96.) iza članka 15. dodaje se članak 15a. koji glasi:

"Članak 15a.

Ako putnička agencija, koja organizira turističke paket aranžmane i izletničke programe plovnim objektima, svoje usluge neposredno pruža putniku tada se kao odgovarajući poslovni prostor iz članka 2. ovoga Pravilnika može smatrati i plovni objekt.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, poslovnica putničke agencije može biti smještena u zatvorenoj prostoriji na početku ulaza na plovni objekt, ili na palubi plovnog objekta i mora imati natpisnu ploču na kojoj je istaknuta tvrtka putničke agencije. Veličina poslovnog prostora u poslovnici može biti manja od 16 m2.

Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika, putnička agencija iz stavka 1. ovoga članka treba imati: stol ili pult, najmanje jedno sjedalo za stranke, osiguranu mogućnost uporabe telefona te mogućnost korištenja zahoda."

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-01/06
Urbroj: 529-02/97-1
Zagreb, 11. veljače 1997.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.