Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 18.02.1997 Obvezatne upute broj OŽ-IV o sudjelovanju predstavnika političkih stranaka u radu izbornih povjerenstava i biračkih odbora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 31. stavka 1. točke 2. Zakona o izboru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 30/93 - pročišćeni tekst 11/94, 68/95 i 108/96) Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ OŽ-IV

O SUDJELOVANJU PREDSTAVNIKA POLITIČKIH STRANAKA U RADU IZBORNIH POVJERENSTAVA I BIRAČKIH ODBORA

1. U radu Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, županijskih izbornih povjerenstava i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba (dalje izborna povjerenstva) i biračkih odbora, u izborima za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske, može sudjelovati jedan predstavnik većinske stranke i jedan predstavnik oporbenih stranaka prema stranačkom stanju u prethodno izabranom Županijskom domu za izbor čijih zastupnika su raspisani izbori.

2. Oporbene političke stranke svog predstavnika koji može sudjelovati u radu izbornih povjerenstava i biračkih odbora određuju dogovorom, a ako se on ne postigne do dana početka rada izbornih povjerenstava, odnosno biračkih odbora, izbor će se između od stranaka predloženih kandidata obaviti kockom, i to:

- pred Izbornim povjerenstvom Republike Hrvatske za to povjerenstvo, za županijska izborna povjerenstva i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba;

- pred županijskim izbornim povjerenstvima i Gradskim izbornim povjerenstvom Grada Zagreba za biračke odbore.

3. Kandidat za zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske ne može biti predstavnik političke stranke koji će sudjelovati u radu izbornih povjerenstava ili biračkih odbora.

4. Izborna povjerenstva i birački odbori dužni su omogućiti predstavnicima političkih stranaka sudjelovanje u svom radu i to u svim radnjama u pripremi i provođenju izbora.

5. U radu izbornih povjerenstava, prilikom rasprave o svim pitanjima, uz članove povjerenstva i njihove zamjenike imaju pravo sudjelovati i predstavnici političkih stranaka koji prate rad tog izbornog tijela, ali odluku donose isključivo članovi povjerenstva čiji sastav za svako zasjedanje utvrđuje predsjednik, odnosno njegov zamjenik prije početka sjednice.

6. Ako uredno obaviješteni predstavnici političkih stranaka ne pristupe zakazanoj sjednici izbornog povjerenstva sjednica će se održati u njihovoj odsutnosti.

7. Na sadržaj zapisnika o radu izbornog tijela predstavnici političkih stranaka mogu stavljati obrazložene primjedbe, koje se moraju unijeti u zapisnik, time da sadržaj unesenih primjedaba potpisuje predstavnik političke stranke koji je primjedbu stavio.

8. Na zahtjev predstavnika političke stranke koji je sudjelovao u radu izbornog tijela izdat će se preslika zapisnika sastavljenog o radnji provedenoj u izbornom postupku.

Klasa: 013-01/97-01/01
Urbroj: 599-97-19
Zagreb, 14. veljače 1997.

Predsjednik
Ivan Mrkonjić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.