Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 14.02.1997 Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji prava lova na lovištima u vlasništvu države
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o lovu ("Narodne novine", broj 10/94. i 25/96.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. veljače 1997. godine, donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI PRAVA LOVA NA LOVIŠTIMA U VLASNIŠTVU DRŽAVE

I.

U Odluci o koncesiji prava lova na lovištima u vlasništvu države ("Narodne novine", broj 64/96), u točki I. podtočka 4. briše se.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 323-02/94-01/02

Urbroj: 5030107-97-2
Zagreb, 13. veljače 1997.

Predsjednik
mr Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.