Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 14.02.1997 Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. siječnja 1997. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju točke III. Odluke o utvrđivanju visine novčanih primanja iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te naknade za opremu novorođenog djeteta ("Narodne novine", broj 12/97), ministar rada i socijalne skrbi, donosi

NAREDBU

O UTVRĐIVANJU MJESEČNIH SVOTA OSOBNE INVALIDNINE, DRUGIH MJESEČNIH NOVČANIH PRIMANJA I OSNOVICE ZA ODREĐIVANJE OPSKRBNINE OD 1. SIJEČNJA 1997. GODINE

1. Mjesečne svote osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine, uvećane obiteljske invalidnine, dodatka za pripomoć u kući i svota osnovice za određivanje opskrbnine, utvrđene Naredbom o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. siječnja 1995. godine ("Narodne novine", br. 54/95), povećavaju se od 1. siječnja 1997. godine za 75,50%, tako da iznose:

1) osobna invalidnina invalida kn  

I. grupe od koje se određuju

svote osobne invalidnine

invalida II. do X. grupe 2.216,98

2) dodatak za njegu i pomoć druge osobe:

- za I. stupanj 2.216,98

- za II. stupanj 1.463,23

3) ortopedski dodatak:

- za I. stupanj 642,90

- za II. stupanj 487,73

- za III. stupanj 310,37

- za IV. stupanj 155,19

4) obiteljska invalidnina:

- za jednog korisnika prema

članku 28. stavku 2. Zakona 332,53

- za jednog korisnika prema

članku 28. stavku 3. Zakona 886,78

5) uvećana obiteljska invalidnina

prema članku 32. Zakona 764,84

6) osnovica za određivanje opskrbnine 762,09

7) dodatak za pripomoć u kući 623,53

2. Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/97-01/01
Urbroj: 524-01-97-2
Zagreb, 13. veljače 1997.

Ministar rada i
socijalne skrbi
Joso Škara, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.