Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 14.2.1997 Obvezatne upute OŽ-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 30/93 - pročišćeni tekst, 11/94, 68/95 te 108/96) Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE OŽ-II

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORIMA ZASTUPNIKA U SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

1. Odluka predsjednika Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske objavljena je dana 12. veljače 1997. godine ("Narodne novine" br. 16/97).

2. Rokovi teku od dana 13. veljače 1997. godine u 00:00 sati

3. Prijedlozi županijskih lista moraju prispjeti nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu odnosno Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba najkasnije u roku od 14 dana, dakle do

26. veljače 1997. godine do 24:00 sata

(Članak 15. stavak 1.)

4. Nadležno županijsko izborno povjerenstvo odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba mora prihvatiti i objaviti županijske liste i zbirnu listu županijskih lista u roku od 48 sati od isteka roka iz toč. 3. ovih Obvezatnih uputa, dakle do

28. veljače 1997. godine do 24:00 sata

(Članak 16. stavak 5.)

5. Županijske liste i zbirna lista županijskih lista moraju se objaviti u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji.

(Članak 16. stavak 5.)

6. Izborna promidžba traje od dana objave županijskih lista i zbirne liste županijskih lista pa do 24 sata prije izbora, dakle od

1. ožujka 1997. godine u 00:00 sati do

11. travnja 1997. godine do 24:00 sata

(Članak 18.)

7. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje od

12. travnja 1997. godine od 00:00 sati do

13. travnja 1997. godine do 24:00 sata

(Članak 20.)

8. Nadležno županijsko izborno povjerenstvo, te Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba mora imenovati članove i zamjenike članova biračkog odbora, te objaviti koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za zastupnike, dakle do

7. travnja 1997. godine do 24:00 sata

(Članak 32a.)

9. Ministar uprave, na prijedlog ministra obrane, odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske;

Ministar pomorstva, prometa i veza odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači, koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske;

Ministar pravosuđa odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači lišeni slobode;

najkasnije do 7. travnja 1997. godine do 24:00 sata

(Članak 35. u svezi s člankom 34. stavak 3.)

10. Glasovanje traje neprekidno

13. travnja 1997. od 7:00 sati do 19:00 sati

Biralište se zatvara u 19.00 sati.

Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se da glasuju i nakon 19 sati.

(Članak 42. stavak 1.)

11. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu odnosno Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle

14. travnja 1997. godine do 7:00 sati

(Članak 47. stavak 1.)

12. Nadležno županijsko izborno povjerenstvo odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle

14. travnja 1997. godine do 19:00 sati

(Članak 48. stavak 1.)

13. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odredit će način i rok u kojem mu nadležno izborno povjerenstvo županije odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba mora dostaviti izborne rezultate na svom području zajedno sa zapisnikom o svom radu.

(Članak 48. stavak 2.)

14. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske utvrđuje rezultate izbora za zastupnike na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u svim županijama u Republici, te u Gradu Zagrebu.

(Članak 50.)

15. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, kad utvrdi rezultate glasovanja za zastupnike za županijski dom Sabora Republike Hrvatske, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu izbornog povjerenstva (OŽ-6).

(Članak 51.)

Zaštita izbornog prava

16. Ustavnost i zakonitost izbora za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske i rješava izborne sporove.

(Članak 53.)

17. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti:

- politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, odnosno birači koji su predložili županijsku listu;

- kandidati za zastupnika

(Članak 54. stavak 1.)

18. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može podnijeti samo ona politička stranka, dvije ili više političkih stranaka i birači o čijim se županijskim listama glasovalo, te kandidati za zastupnike o kojima se glasovalo.

(Članak 54. stavak 2.)

19. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za zastupnike podnosi se Izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske u roku od

48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana

(Članak 55. stavak 1.)

20. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od

48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana

(Članak 55. stavak 2.)

21. Protiv rješenja Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske podnositelji prigovora kao i kandidati za zastupnike koji su nezadovoljni takvom odlukom imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Žalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

(Članak 57. stavak 1. i 3.)

22. Žalba se podnosi u roku od

48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje

(Članak 57. stavak 2.)

23. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je odlučiti o žalbi u roku od

48 sati od isteka dana primitka žalbe, dakle od 00:00 sati idućeg dana

(Članak 57. stavak 5.)

Klasa: 013-01/97-01/01
Urbroj: 599-97-12
Zagreb, 12. veljače 1997.

Predsjednik
Ivan Mrkonjić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.