Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 14.02.1997 Obvezatne upute OŽ-III o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 31. stavka 1. točke 2. Zakona o izboru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 30/93 - pročišćeni tekst, 11/94, 68/95 i 108/96) Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE OŽ-III

O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ZASTUPNIKE U ŽUPANIJSKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

IZBORI

1. Pripreme i provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske obavljat će se isključivo po obrascima propisanim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznake OŽ.

3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, tijela za provođenje izbora odredit će sadržaj i oblik akta sukladno odredbama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske kad je to neophodno za provođenje izborne radnje, o čemu će se prije donošenja akta izvijestiti Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.

4. Obrasci za provođenje izbora su:

OŽ-4  Glasački listić za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

OŽ-5  Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

OŽ-6  Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

OŽ-7  Rješenje o određivanju biračkih mjesta

OŽ-8  Rješenje o imenovanju biračkog odbora

OŽ-9    Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

OŽ-10  Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače članove posade pomorskih i rječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice

OŽ-11  Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače koji su lišeni slobode

OŽ-12  Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače u službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

OŽ-13  Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače članove posade pomorskih i rječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice

OŽ-14  Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače koji su lišeni slobode

OŽ-15  Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske.

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-01/97-01/01
Urbroj: 599-97-16
Zagreb, 14. veljače 1997.

Predsjednik
Ivan Mrkonjić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.