Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 14.2.1997 Obvezatne upute broj OLS II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 29. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine" br. 90/92, 69/95, 59/96 i 63/96), Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ OLS II

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE

1. Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (općinska vijeća, gradska vijeća, županijske skupštine i Gradska skupština Grada Zagreba) objavljena je dana 12. veljače 1997. ("Narodne novine", br. 16/97).

2. Rokovi teku od dana 13. veljače 1997. godine od 00:00 sati

3. Prijedlozi kandidata za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave navedenih u točki 1. ovih Obvezatnih uputa koji se biraju pojedinačno u izbornoj jedinici kao i prijedlozi lista kandidata moraju biti dostavljeni nadležnom izbornom povjerenstvu jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave najkasnije u roku 12 dana, dakle do

24. veljače 1997. godine do 24:00 sata

(Članak 16. stavak 1. i 2.)

4. Nadležno izborno povjerenstvo jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave od svih pravovaljano predloženih kandidata mora sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa.

Nadležno izborno povjerenstvo jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave mora prihvatiti i objaviti sve pravovaljano predložene općinske, gradske i županijske kandidatske liste, kao i zbirnu listu svih pravovaljano predloženih kandidatskih lista u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa.

Nadležno izborno povjerenstvo jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave mora objaviti u lokalnim glasilima listu kandidata izborne jedinice, te sve prihvaćene kandidatske liste i zbirnu listu kandidatskih lista za izbor članova spomenutih predstavničkih tijela u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa, dakle do:

26. veljače 1997. godine do 24:00 sata

(Članak 17. stavak 1., 2. i 3.)

5. Izborna promidžba traje od dana objave lista kandidata izbornih jedinica i zbirne kandidatske liste jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave, pa do 24 sata prije izbora, dakle od

27. veljače 1997. godine od 00:00 sati do

11. travnja 1997. godine do 24:00 sata

(Članak 19.)

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje od

12. travnja 1997. godine od 00:00 sati do

13. travnja 1997. godine do 24:00 sata

(Članak 21.)

7. Nadležna izborna povjerenstva (općinska, gradska odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba) moraju imenovati članove i zamjenike članova biračkog odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave, dakle do

7. travnja 1997. godine do 24:00 sata

(Članak 36. stavak 3.)

8. Nadležno izborno povjerenstvo jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave (općine, grada, Grada Zagreba) mora objaviti koja su biračka mjesta određena s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle do

7. travnja 1997. godine do 24:00 sata

(Članak 37. stavak 3.)

9. Glasovanje traje neprekidno

13. travnja 1997. godine od 7:00 do 19:00 sati

Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se glasovanje i nakon 19 sati.

(Članak 44. stavak 1.)

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom izbornom povjerenstvu općine, grada odnosno Grada Zagreba, najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle

14. travnja 1997. godine do 7:00 sati

(Članak 49.)

11. Izborno povjerenstvo općine, grada odnosno Grada Zagreba utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle

14. travnja 1997. godine do 19:00 sati

(Članak 50. stavak 1.)

12. Izborno povjerenstvo županije odredit će način i rok u kojem joj izborno povjerenstvo općine odnosno grada mora dostaviti izborne rezultate na svom području zajedno sa zapisnikom o svom radu.

(Članak 50. stavak 2.)

13. Izborno povjerenstvo općine, grada odnosno Grada Zagreba, kad utvrdi rezultate glasovanja za članove općinskog i gradskog vijeća odnosno Gradske skupštine Grada Zagreba, te Izborno povjerenstvo županije kad utvrdi rezultate glasovanja za članove njihovih predstavničkih tijela, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu izbornog povjerenstva (OLS-10; OLS-11) (Članak 53.).

Zaštita izbornog prava

14. Ustavnost i zakonitost izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske i rješava izborne sporove.

(Članak 55.)

15. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti:

- politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, odnosno birači koji su predložili kandidata za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno listu, kao i nezavisni kandidati i nositelji nezavisnih lista;

(Članak 56. stavak 1.)

16. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one stranke o čijim se kandidatskim listama glasovalo na izborima, nezavisni kandidati, odnosno nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.

(Članak 56. stavak 2.)

17. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova općinskog i gradskog vijeća podnose se nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od

48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana

(Članak 57. stavak 1. u svezi s člankom 58. stavak 1.)

18. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova županijske skupštine i Gradske skupštine Grada Zagreba podnose se Izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske u roku od

48 sati od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana

(Članak 57. stavak 2. u svezi s člankom 58. stavak 1.)

19. Županijsko izborno povjerenstvo odnosno Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od

48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana

(Članak 58. stavak 2.)

20. Protiv rješenja županijskog izbornog povjerenstva odnosno Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske podnositelj prigovora, kao i kandidat za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Žalba se podnosi putem nadležnog izbornog povjerenstva Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

(Članak 60. stavak 1. i 3.)

21. Žalba se podnosi u roku od

48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje, dakle od 00:00 sati idućeg dana

(Članak 60. stavak 2.)

22. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je odlučiti o žalbi u roku od

48 sati od isteka dana primitka žalbe, dakle od 00:00 sati idućeg dana

(Članak 60. stavak 4.)

Klasa: 013-01/97-01/02
Urbroj: 599-97-5
Zagreb, 12. veljače 1997.

Predsjednik
Ivan Mrkonjić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.