Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 11.02.1997 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 46. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 1997. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE KOJA SE IZVOZI I UVOZI NA TEMELJU DOZVOLA

I.

U Odluci o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ("Narodne novine", br. 58/96, 67/96) u točki I. dodaju se novi tarifni brojevi i tarifne oznake Carinske tarife, kako slijedi:


Tarifni Tarifna Naziv

broj oznaka


26.12 Rude i koncentrati urana ili torija:

2612.10 - rude i koncentrati urana

2612.20 - rude i koncentrati torija

28.44 Radioaktivni kemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisione i oplođujuće kemijske elemente i izotope) i njihovi spojevi; mješavine i ostaci koji sadrže te proizvode:

2844.40 - radioaktivni elementi i izotopi i spojevi osim onih iz tar. podbrojeva 2844.10, 2844.20 ili 2844.30; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine koje sadrže te elemente, izotope ili spojeve; radioaktivni ostaci

28.45 Izotopi osim izotopa iz tar. broja 28.44; anorganski i organski spojevi tih izotopa, kemijski određeni ili neodređeni:

2845.90 - ostalo:

2845.901 - - - deuterij

38.01 Umjetni grafit; koloidni ili polukoloidni grafit; preparati na osnovi grafita ili drugih vrsta ugljika u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda:

3801.10 - umjetni grafit:

3801.101 - - - nuklearnog stupnja čistoće

68.15 Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući vlakna od ugljika, proizvode od njih i proizvode od treseta), na drugom mjestu nespomenuti ili neuključeni:

6815.10 - proizvodi od grafita ili ostalog ugljika, koji nisu za elektrotehničke svrhe:

6815.101 - - - od grafita nuklearnog stupnja čistoće

86.09 8609.00 kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina i plinova), specijalno konstruirani i opremljeni za jedan način ili više načina prijevoza:

8609.001 - - - za prijevoz radioaktivnih tvari


II.


U točki II. Odluke o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ("Narodne novine", br. 58/96 i 67/96) dodaju se novi tarifni brojevi i tarifne oznake Carinske tarife, kako slijedi:


Tarifni Tarifna Naziv

broj oznaka


26.12 Rude i koncentrati urana ili torija:

2612.10 - rude i koncentrati urana

2612.20 - rude i koncentrati torija

28.44 Radioaktivni kemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisione i oplođujuće kemijske elemente i izotope) i njihovi spojevi; mješavine i ostaci koji sadrže te proizvode:

2844.40 - radioaktivni elementi i izotopi i spojevi osim onih iz tar. podbrojeva 2844.10, 2844.20 ili 2844.30; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine koje sadrže te elemente, izotope ili spojeve; radioaktivi ostaci

28.45 Izotopi osim izotopa iz tar broja 28.44; anorganski i organski spojevi tih izotopa, kemijski određeni ili neodređeni:

2845.90 - ostalo:

2845.901 - - - deuterij

38.01 Umjetni grafit; koloidni ili polukoloidni grafit; preparati na osnovi grafita ili drugih vrsta ugljika u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda:

3801.10 - umjetni grafit:

3801.101 - - - nuklearnog stupnja čistoće

68.15 Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući vlakna od ugljika, proizvode od njih i proizvode od treseta), na drugom mjestu nespomenuti ili neuključeni:

6815.10 - proizvodi od grafita ili ostalog ugljika, koji nisu za elektrotehničke svrhe:

6815.101 - - - od grafita nuklearnog stupnja čistoće

86.09 8609.00 Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina i plinova), specijalno konstruirani i opremljeni za jedan način ili više načina prijevoza:

8609.001 - - - za prijevoz radioaktivnih tvari


III.

U tarifnom broju 73.04 Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza (osim ljevanog željeza) ili čelika, u tarifnoj oznaci 7304.29 dodaju se riječi "- - ostale:", u tarifnoj oznaci 7304.31 dodaju se riječi "- - hladno vučene ili hladno valjane:".

U točki II. Odluke o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ("Narodne novine", br. 58/96 i 67/96) u tarifnom broju 84.33 Strojevi za berbu, žetvu i vršidbu, uključujući preše za baliranje slame i stočne hrane, kosilice trave; strojevi za čišćenje, sortiranje ili selekciju jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tar. broja 84.37, tarifne oznake 8433.5112 - - - snage motora veće od 45 do 167 kW brišu se.

U tarifnom broju 93.05 Dijelovi i pribor proizvoda iz tar. broja 93.01 do 93.04, u tarifnoj oznaci 9305.101 riječi
"- - - puške za podvodni ribolov" zamjenjuju se riječima "dijelovi ratnog oružja i pribor".

IV.

U Prilogu I. Odluke o Popisu opojnih droga u tarifnom broju 29.21, tarifnoj oznaci 2921.495 riječ "benzamfetamin" zamjenjuje se riječju "benzfetamin", riječi "fenkamfamin lefetamin" zamjenjuje se riječima "fenkamfamin, lefetamin", u tarifnom broju 29.32, tarifnoj oznaci 2932.991 riječ "tetrahidrokanabiol" zamjenjuje se riječju "tetrahidrokanabinol", u tarifnom broju 29.33, tarifnoj oznaci 2933.903 riječ "klordia zepoksid" zamjenjuje se riječju "klordiazepoksid", u tarifnom broju, 29.34, tarifnoj oznaci 2934.903 riječ "dektromoramid" zamjenjuje se riječju "dekstromoramid", u tarifnom broju 29.39, tarifnoj oznaci 2939.101 riječ "vuprenorfin" zamjenjuje se riječju "buprenorfin".

V.

U Prilogu II. Odluke u Popisu tvari koje oštećuju ozonski sloj u tarifnom broju 29.03, tarifnoj oznaci 2903.30 riječi "halogeni derivati acikličnih ugljikovodika koji sadrže dva ili više halogenih elemenata:" zamjenjuju se riječima "fluorirani, bromirani i jodirani derivati acikličnih ugljikovodika:", tarifnoj oznaci 2903.43 riječ "triklorfluoretani" zamjenjuje se riječju "triklortrifluoretani", tarifnoj oznaci 2903.4503 riječ "tetraklodifluormetani" zamjenjuje se riječju "tetraklordifluoretani".

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-02/96-01/03
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 6. veljače 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>